KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

TPM - totálně produktivní údržbaÚčel:
Údržba strojů a zařízení je z hlediska zisku a ztrát významnou oblastí pro zvyšování produktivity. Stroj v poruše znamená znehodnocení majetku, růst nákladů na opravu a výpadek výroby. Údržba má předcházet následkům poruch nejen vykonáváním preventivní údržby, ale zapojením všech pracovníků do procesu péče o stroje a zařízení, zainteresováním autonomních týmů na údržbě svých strojů a zařízení a včasným managementem zařízení.

Určeno:
Pro manažery, pracovníky údržby, mistry, technology, seřizovače, vedoucí výrobních týmů.

Cíl:
Seznámit s vytvářením podmínek pro produktivní práci a klíčovými předpoklady zlepšování procesů v oblasti údržby strojů azařízení a jejich seřizování. Dozvědět se, jak rychlá změna podporuje štíhlý výrobní systém.


Osnova:

  1. Úvod do TPM  - slabá místa strojů a výrobních procesů
  2. Cíle, úloha a principy totálně produktivní údržby
  3. Hodnocení – audit TPM
  4. Základní programy pro TPM
  5. Zavádění TPM v podniku
  6. Zpracování návrhu pilotního projektu TPM
  7. Sedm kroků autonomní údržby
  8. Praktická aplikace principů autonomní údržby na výrobním zařízení
  9. Systém SMED - rychlá změna k redukci času na seřizování
  10. Diskuse, závěr 

Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: 11.2.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.