KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Role motivace lidí pro úspěšnou implementaci lean managementuÚčel:
Školení přinese hlavně praktický pohled na pozitivní přístup zaměstnanců při implementaci změn.

Určeno:
Pro vedoucí týmů i specialisty, zaměstnance nižšího a středního managementu společnosti, které se rozhodují Lean implementovat nebo již implementují a potýkají se s negativní komunikací a přístupem zaměstnanců.

Cíl:

  • Naučíte se vybrat vhodné motivační nástroje
  • Naučíte se jaké jsou druhy motivace a jak je prakticky použít v rámci Lean
  • Jak komunikovat na změny a zlepšování v rámci týmu
  • Jak úspěšně implementovat lean management

Osnova:

  1. Proč motivovat
  2. Základy lean managementu
  3. Jaké jsou teorie motivace a motivačního procesu
  4. Jak úspěšně implementovat lean management
  5. Jak vybrat vhodné motivační nástroje

Rozsah: 16 hodin

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: 18.-19.11.2020,
Cena bez DPH: 7800,00, cena s DPH: 9438,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.