KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Moderní metody řízeníÚčel:
Pro TOP manažery, jednatele, členy správních orgánů a manažery tvořící strategické jádro podnikového managementu bývá často jednou z nejdůležitějších otázek jaký systém řízení vybrat a implementovat. Hlubší přehled o tom, co vlastně nabízí současná moderní teorie a zkušenosti se zaváděním konkrétních modelů, prvků řízení a manažerských postupů, je důležitá součást celkové kvality manažera.

Určeno:
Kurz je určen podnikatelům, TOP managementu, finančním a ekonomickým ředitelům, vedoucím kvality, controllingu, účetním a poradcům.

Cíl:
Pro účastníky je připraven přehled moderních, často frekventovaných manažerských metod a jejich vzájemné vazby a souvislosti.

Osnova:

  1. Představení podstaty jednotlivých metod pro praktické použití
  2. Společné prvky moderního řízení
  3. Leadership
  4. Řízení podle principů
  5. Kultura disciplíny
  6. Technologické akcelerátory

Rozsah: 16 hod

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání: Přerov

Termín: 11.-12.2.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 Kč

Termín: 8.-9.4.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.