KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště ONLINE ŠKOLENÍÚčel:
Poskytnout organizacím návod, jak vytvořit prostředí, které zaujme zákazníka již při prvním vstupu do firmy, a které bude podporovat odstraňování jakéhokoliv plýtvání a lepší organizaci a vizualizaci procesů na pracovišti.

Určeno:
Všem pracovníkům (mistři, technologové, představitelé managementu pro jakost a další), kteří jsou zapojeni do neustálého zlepšování systému managementu jakosti.

Cíl:
Naučíte se aplikovat vizuální řízení nejen ve výrobě, ale i v obslužných procesech. Porozumíte podstatě vizuálního řízení a jeho roli v procesu implementace procesu štíhlé výroby.
Budete schopni využít výsledků dosažitelných uplatněním "5S" pro zvýšení účinností vynakládaných zdrojů a bezpečnosti na pracovištích. Naučíte se využívat vizuální řídící prvky  tak, aby každý okamžitě rozpoznal normu a jakoukoliv odchylku od ní.
Budete schopni uplatnit metodiku "5S".
Zlepšíte bezpečnost, kvalitu, produktivitu, řízení procesů na pracovištích a snížíte množství poruch. Přesvědčíte se, že metoda "5S" vytváří podmínky pro dobré hospodaření a zvyšování produktivity cestou kontinuálního zlepšování.

Image00001.jpg

Osnova:

  1. Metoda "5S" - základ koncepce
  2. Postup aplikace (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU,SHITSUKE) a výhody metody "5S"
  3. Praktické příklady realizace
  4. Metodiky hodnocení
  5. Psychologické aspekty implementace metody 5S

Rozsah: 8 hodin

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Zahájení: V 8:00 hod

Reference:
"Celkové školení bylo perfektní", "Výborné uvádění příkladů", "Lektor používá příklady z praxe", "Pochopil jsem o co jde a získal vše pro rozjetí"

Termín: 27.10.2020,
Cena bez DPH: 4100,00, cena s DPH: 4961,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.