KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Kreativní netradiční nástroje řešení problémůÚčel:
Vysvětlit teorii některých jednoduchých metod pro hledání příčin neshod a tyto metody procvičit. Seznámit účastníky s možnými vzory řešení jako pomocníky při aplikaci ve firmě. Dosáhnout toho, aby si účastníci byli vědomi nutnosti znát příčinu problému, neshody a neřešit jen jejich projevy. Najít prospěch z těchto aktivit ve vlastních podmínkách. Přivést účastníky k účinnému řízení zlepšovacích týmů, nebo jiných týmů jejichž cílem je podpořit zvyšování výkonnosti firmy. Pomoci efektivnosti zlepšovacích aktivit ve firmách, zaměřením na skutečné a kořenové příčiny získat také skutečné výsledky ve zvyšování výkonnosti. Pomoci poznání technik hledání a řešení příčin, dokumentování zlepšování pomocí A3 reportu. Popularizovat i jiné komplexní nástroje – Quality Journal.

Určeno:
Pro Pracovníky, účastnící se zlepšování procesů, produktů, systémů managementů. Představitele managementu, managery kvality, project managery. Vrcholové a odborné pracovníky firem.

Cíl:
Naučit se metodiky pro hledání příčin neshod a problémů. Poznat teorii těchto metodik. Prakticky se naučit moderovat meetingy při hledání příčin. Naučit se dokumentovat prováděná opatření pomocí A3 reportu a umět jej poutavě prezentovat. Naučit se aplikovat tyto metody navzájem, poznat situaci pro jejich aplikaci.

Osnova:

 1. Hledání příčin jako základ úspěšného zlepšování
 2. Podmínky pro aplikaci metod hledání příčin
 3. Základní cyklus zlepšování P-D-C-A
 4. Teorie 5x Proč
 5. Příklady a nácvik použití metody 5x Proč
 6. Teorie 6 otázek
 7. Praktický výcvik 6 otázek
 8. Praktické moderování brainstormingu
 9. Nutné podmínky pro úspěšné zlepšování
 10. Použití komplexních nástrojů zlepšování
 11. Nástroj A3 report jako nástroje a záznamu řešení problému
 12. Kroky zlepšování
 13. Nástroj Quality Journal
 14. Praktický nácvik A3 reportu
 15. Diskuze k aplikaci cvičených metod ve vlastní firmě

Rozsah: 2 dny

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: 3.-4.3.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.