KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)Účel:
Udělat z neustálého zlepšování systém zvyšující hodnotu firmy i motivaci pracovníků. Demonstrovat neustálé zlepšování jinak než v nudné řeči kapitol normy ISO 9001. Naučit pracovníky hledat ve zlepšovacích aktivitách šanci pro podnikatelský úspěch firmy. Prezentovat nejlepší a netradiční praktiky v oblasti zlepšovacích aktivit. Přivést účastníky k přemýšlení o účinnosti zlepšování ve vlastní firmě. Podnítit zájem o propojení certifikovaného systému managementu s dobrými postupy z průmyslového inženýrství aplikací některých lean aktivit.Prezentovat výhody lean přístupu v praxi firem a v propojení se systémem managementu.

Určeno:
Pro pracovníky, účastnící se zlepšování procesů, produktů, systémů managementů. Představitele managementu, managery kvality, project managery. Vrcholové a odborné pracovníky firem. Nadšence a přívržence zlepšování. Pracovníky, kteří chtějí při zlepšování vyjít za hranice ISO 9001.

Cíl:
Naučit se metodiky pro neustálé a efektivní zlepšování produktů, procesů, systému managementu. Poznat teorii zdrojů plýtvání . Prakticky se naučit hledat zdroje plýtvání a umět přemýšlet o postupu jejich odstraňování. Naučit se aplikovat postupy zlepšování. Zahájit u účastníků přemýšlení o využití v praxi ve vlastní firmě

Osnova:

  1. Systém neustálého zlepšování
  2. Základní cyklus P-D-C-A
  3. Přístup kaizen
  4. Podmínky pro aplikaci kaizen přístupu
  5. Nástrahy efektivního podnikání – tři Mu (muda, mura, muri)
  6. Zdroje plýtvání
  7. 3 K - tři benbezpečnosti (kiken, kitanai, kitsui)
  8. Praktický nácvik poznávání plýtvání ve firmě
  9. Náměty na akce ke zlepšení stavu
  10. Výhody z aktivit neustálého zlepšování (příklad Toyota)

Rozsah: 2 dny

Forma ukončení:
Po absolvování semináře bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování semináře.

 

Termín: 22.-23.3.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.