KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Jak implementovat lean management systémÚčel:
Ukázat minimální požadavky na systém managementu a propojení s prvky štíhlého systému řízení. Ukázat netradiční a efektivní propojení mezi nutnostmi očekávanými externími auditory a interními potřebami firmy na úspěšné podnikání.

Určeno:
Pro představitele managementu, managery kvality, project managery, střední články řízení ve firmě. Pro pracovníky firem, kteří zjednodušují a upravují systém managementu, snaží se jej účelně integrovat.

Cíl:
Naučit účastníky přemýšlet o zavedeném, resp. zaváděném systému, naučit je umět jej propojit tak, aby vyžadoval co nejmenší potřebu na čas  a energii při využívání a přitom byl efektivní a nápomocný cílům firmy. Zahájit u účastníků přemýšlení o využití v praxi ve vlastní firmě.

Osnova:

 1. Co je leadership
 2. Business System Models
 3. Kouzlo je „jak“, ne „co“
 4. Přístup lean management systém
 5. Stanovení hlavních zásad
 6. Implementace strategického řízení
 7. Odvodit metriky a cíle
 8. Provést procesní strukturu
 9. Disciplína a neúnavné sledování
 10. Technika výběru a aplikace
 11. Dělat činnosti lépe – Pravidelné zlepšení mentality
 12. Konec – Co je leadership

Rozsah: 8 hodin

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání: Přerov

Termín: 22.-23.10.2020,
Cena bez DPH: 7800,00, cena s DPH: 9438,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.