KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Projektový managementÚčel:
Jedním z předpokladů pro zvýšení výkonnosti organizace je schopnost firmy správně identifikovat příležitosti, učinit rychlá rozhodnutí, dokázat zkoordinovat všechny práce a kontrolovat postup prací vůči plánu - schopnost umět řídit projekty.

Určeno:
Pracovníkům, kteří se podílí na řízení projektů.

Cíl:
Po skončení kurzu budete vědět, co je projekt a budete schopni:

 • rozhodnout, která podniková aktivita je projektem
 • připravit úvodní definici projektu
 • charakterizovat role v projektovém týmu
 • popsat podmínky úspěchu projektu
 • identifikovat a vyhodnotit rizika projektu
 • sestavit dekompozici kroků
 • nakreslit harmonogram nebo síťový diagram
 • připravit kapacitní plán projektu
 • navrhnout rozpočet projektu
 • připravit matici odpovědnosti

Osnova:

 1. Základní pojmy projektového managementu
 2. Životní cyklus projektu (studie proveditelnosti)
 3. Procesy projektového managementu
 4. Organizování a koordinování projektů (organizační struktura projektu, matice odpovědnosti)
 5. Zahájení a iniciace projektu (definice předmětu projektu, cíle projektu, zadávací listina projektu)
 6. Plánování projektu (hierarchická struktura činností  - Work Breakdown Structure, definiční tabulka projektu, časové harmonogramy, rozpočet projektu, doba návratnosti projektu)
 7. Identifikace a řízení rizik
 8. Efektivní řízení projektových prací - Vedení projektového týmu
 9. Monitorování a kontrola projektu (rozpočet a jeho sledování, hodnocení rozpracovanosti projektu)
 10. Uzavření projektu
 11. Shrnutí a závěr

Výše uvedené procesy projektového managementu Vám budeme demonstrovat výukovým videofilmem a probíraná tématika bude prakticky procvičována formou workshopů a případových studií.

Rozsah:  16 hodin

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: na dotaz,
Cena bez DPH: 7800,00, cena s DPH: 9438,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.