KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Model excelence EFQM a metody sebehodnoceníÚčel:
Umíte změřit výkonnost své firmy nejen pomocí finančních kritérií? Chcete více pochopit příčinné vztahy mezi výsledky firmy a strukturou systému řízení firmy? Účelem kurzu je podpořit zvyšování výkonnosti organizací aplikací principů excelence, zefektivnit rozhodování a řízení firem lepším pochopením příčinných  vazeb mezi finančními výsledky, provozními ukazateli a aplikovanými přístupy v rámci celé struktury procesů v organizaci.

Určeno:
Majitelům a vedoucím pracovníkům firem, kteří hledají komplexní nástroj pro hodnocení výkonnosti firmy.

Cíl:
Účastníci pochopí principy Evropského modelu podnikatelské úspěšnosti (EFQM Excellence Model). Naučí se používat Model excellence pro změření "zdraví" své organizace. Získají nové zkušenosti a náměty pro zlepšování systémů managementu. Po skončení tohoto kurzu budete:

 • umět změřit výkonnost firmy
 • chápat, co je to sebehodnocení
 • znát metody sebehodnocení
 • umět provést sebehodnocení
 • schopni aplikovat sebehodnocení ve firmě
 • umět vypracovat a uplatňovat akční plány

Osnova:

 1. Základní koncepce excelence
 2. Model Excelence EFQM (struktura, kritéria, vazby)
 3. Moderovaná diskuse nad obsahem jednotlivých kritérií a subkritérií
 4. Metoda RADAR
 5. Metody sebehodnocení
 6. Postup a aplikace sebehodnocení ve firmě
 7. Analýza výsledků sebehodnocení a zpracování akčního plánu
 8. Shrnutí - přínosy Modelu excellence EFQM pro podnikatelskou praxi
 9. Probíraná tématika bude procvičována formou workshopů a případových studií

Rozsah: 16 hodin

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: na dotaz,
Cena bez DPH: 7800,00, cena s DPH: 9438,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.