KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Management změnÚčel:
Reaguje Vaše firma úspěšně a efektivně na měnící se podmínky? Víte, že budoucnost organizací stále více závisí na jejich schopnosti zvládnout změny? Tento kurz nabízí návod usnadňující realizaci změn v dnešních podmínkách turbulentní ekonomiky.

Určeno:
Majitelům a manažerům firem.

Cíl:
V rámci kurzu účastníci:

 • seznámí se s nejčastějšími příčinami změn v organizaci a základními typy změn
 • pochopí, jaké role mohou jednotliví aktéři v procesu změn sehrát a  jaký je jejich vliv na úspěšnost změn
 • seznámí se s technikami, jak překonávat odpor ke změnám
 • budou schopni identifikovat vhodný styl vedení lidí pro úspěšné řízení změny
 • seznámí se s nejčastějšími chybami, kterých se manažeři dopouštějí při řízení změn
 • získají přehled o modelech řízení změn a budou schopni identifikovat nejvhodnější model pro konkrétní podmínky ve své organizaci
 • naučí se identifikovat a řídit rizika vyplývající z realizace změn

Osnova:

 1. Nejčastější důvody pro provedení změny
 2. Lidé v procesu změny
 3. Role managementu při prosazování a řízení změn
 4. Chyby managementu při řízení změn
 5. Modely řízení změny
 6. Řízení rizik při realizaci změn
 7. Shrnutí - Podmínky úspěšného zvládnutí procesu změny 

Probíraná tématika bude prakticky procvičována formou workshopů a případových studií.

Rozsah: 16 hodin

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Cena bez DPH: 7800,00, cena s DPH: 9438,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.