KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Balanced scorecardUrčeno:
Manažerům firem a rozhodovatelům v oblasti strategie k seznámení se s korupcí a vývojem v tématice Balanced Scorecard.

Cíl:
Porozumět koncepci, terminologii a principům Balanced Scorecard (BSC) jako "nástroje" pro implementaci strategie a jejího měření.

Osnova:

 1. Úvod
 2. Strategické řízení včera a dnes
 3. Přehled o Balanced Scorecard
       - Popis čtyř perspektiv BSC
       - Finance (a klíčové finanční cíle)
       - Zákazníci (a definování hodnotové nabídky)
       - Interní procesy (a měření klíčových hodnototvorných procesů)
       - Lidé / učení a růst (a způsobilosti, firemní kultura a vzdělávání pro dosažení strategických cílů), lidský kapitál
       - Strategická mapa
       - Měřítka a indikátory výkonnosti v BSC
 4. Cesty k tvorbě a implementaci BSC
        - Nástin jednotlivých fází
 5. Strategicky zaměřená organizace a její systémové vyladění
 6. Chyby a omyly při tvorbě a implementaci BSC
 7. Shrnutí a závěr

Rozsah: 8 hodin

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání: Přerov

Termín: na dotaz,
Cena bez DPH: 7800,00, cena s DPH: 9438,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.