KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Leadership - Efektivní styl vedení lidíDnešní podnikatelské prostředí se neustále mění a klade velké nároky na práci manažerů. V době zeštíhlování si úspěšné firmy již nemohou dovolit zaměstnávat pouze tradiční manažery pro zajištění plánování, organizování, řízení, kontrolování a s tím spojeného papírování. Dnešní společnosti potřebují samostatné a angažované týmy vedené lidmi (lídry), kteří:

 • umějí naslouchat,
 • dokáží rozvíjet a sdílet obraz o budoucnosti (na každé úrovni podniku), který je lepší než současnost,
 • se nesnaží lidi „motivovat“, ale umí vytvářet prostředí, které jejich lidem umožní rozvíjet se a rozhodovat o sobě samých,
 • umějí mít určitý nadhled, umí spojovat části v celek a dokáží tak zamezovat zbytečnému plýtvání,
 • mají opravdovou autoritu vycházející z jejich důvěryhodnosti.

Trénink vám poskytne potřebnou inspiraci, návod a motivaci k uplatňování efektivních přístupů k vedení lidí na vaší konkrétní úrovni v organizaci.

Osnova:

 1. Vedení lidí – podstata, kontext
  Jaký je můj typický styl vedení (jak je vhodný pro různé situace)?
  „Manažeři jsou lidé, kteří dělají věci správně, lídři jsou lidé, kteří dělají správné věci správně.“
 2. Sebevedení – leadership zevnitř
  Charakteristické znaky leadershipu
  Sebemotivace a sebedisciplína
  Charakteristické vlastnosti a chování lídra versus důvěryhodnost – rozvoj opravdové autority
 3. Moderní trendy a styly vedení
  Vedení založené na principech
  Rozvíjení a sdílení obraz o budoucnosti na každé úrovni podniku
  Lean leadership
  Od motivace k sebemotivaci
 4. Leadership – přístupy a praxe
  Transakční vedení
  Teorie X a Teorie Y
  Transformační vedení
  Situační přístup k vedení lidí
  Funkční přístup k vedení lidí
 5. Rozvoj základních vůdcovských dovedností
  Koncepční dovednosti
  Interpersonální dovednosti
  Delegování, Zadávání úkolů, sdílené rozhodování, získávání zpětné vazby
  Tvorba a rozvoj podmínek pro práci týmu – rozvoj angažovanosti lidí
 6. Řešení modelových situací z praxe účastníků kurzu

Rozsah:     16 hodin

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: 25.-26.1.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 Kč

Termín: 22.-23.3.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.