KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Základní statistické metodyÚčel:
Poskytnout přehled základních statistických metod využívaných v technické praxi.

Určeno:
Pracovníkům technické přípravy výroby, útvaru řízení jakosti a technické kontroly.

Cíl:

 • Vysvětlit způsob statistických metod pro data získaná měřením a srovnáváním
 • Zásady sběru, zpracování a analýzy dat získaných z výrobního procesu
 • Využití statistiky pro plánování jakosti a řízení procesu

Osnova:

 1. Použití popisné statistiky a výpočty výběrových charakteristik
 2. Histogram a příčiny proměnlivosti procesů
 3. Základy statistiky s podporou Excelu
 4. Způsobilost a výkonnost procesů
 5. Seznámení se statistickým testováním hypotéz
 6. Principy statistické regulace procesu měřením a srovnáváním
 7. Zásady pro poskytnutí záruk za jakost
 8. Úvod do navrhování a vyhodnocování experimentů
 9. Základy analýzy systému měření pro atributivní a spojitá data
   
 10. Rozsah: 1 den

Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: 3.3.2021,
Cena bez DPH: 4300,00, cena s DPH: 5203,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.