KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

SPC - statistická regulace procesuÚčel:
Připravit pro aplikaci statistických metod používaných ve výrobě.

Určeno:
Manažerům jakosti, kontrolorů, technikům jakosti a všem pracovníkům, kteří potřebují ve své praxi správně aplikovat SPC.

Cíl:
Seznámit se s obecnými principy statistické regulace procesů (SPC).
Naučit se identifikovat možnosti aplikace vhodných metod statistické regulace procesů. Zvládnout různé typy regulačních diagramů včetně určení příslušných regulačních mezí. Naučit se ověřit podmínky pro aplikaci metod SPC a jejich zavedení do praxe.

Osnova:

 1. Úvod do statistiky
 2. Podpora pro statistiku: vzorkování, zkoušení, výběr měřidla, variabilita měření
 3. Statické a dynamické hodnocení souborů dat
 4. Vlastnosti normálního rozdělení
 5. Statická regulace procesu
         a. způsobilost měřidel
         b. způsobilost stroje
         c. způsobilost procesu
         d. regulační karty
 6. Statistické přejímky       

Rozsah: 8 hodin

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu
 
Místo konání: Přerov

Zahájení: v 8:00 hod

Reference:
"Maximální spokojenost s uvedenými příklady", "Naučil jsem se co je regulační diagram"

Termín: 9.2.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 17.3.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 18.5.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.