KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

MSA-Analýza systému měřeníÚčel:
Poskytnout základní přehled o provádění analýz měřících systémů.

Určeno:
Pracovníkům z útvarů zabezpečování a zlepšování kvality, vedoucím řízení výroby a TVP, mistrům, technologům a všem vedoucím a technickým pracovníkům, kteří se podílejí na zlepšování kvality výroby a služeb.

Cíl:

  • Podat praktický návod k  využití ověřených metod určování způsobilosti měřících systémů
  • Na konkrétních příkladech ukázat účastníkům, jak je možné uvedené metody efektivně využít
  • Sestavit postup aplikace na vlastních procesech

Osnova:

  1. Úvod do problematiky MSA
  2. Základní pojmy týkající se systémů měření
  3. Postup zpracování MSA
  4. Přípravné práce na studii
  5. Vyhodnocení metody MSA pro spojitá i diskrétní data
  6. Praktické ukázky MSA 

Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Po absolvování semináře bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování

Místo konání: Přerov

Zahájení: V 8:00 hod

Reference:
"Velmi oceňuji příklady z praxe", "Školitel má zkušenosti z praxe což se velmi pozitivně projevilo", "Byl jsem spokojen s důkladným seznámením MSA", "Naučil jsem se zavést MSA do praxe"

Termín: 10.2.2021,
Cena bez DPH: 4300,00, cena s DPH: 5203,00 Kč

Termín: 8.4.2021,
Cena bez DPH: 4300,00, cena s DPH: 5203,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.