KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následkůÚčel:
Seznámit účastníky s analytickými nástroji, které jsou založeny na myšlence prevence, předcházení vzniku vad již v předvýrobních etapách. Poznat metodiku FMEA a její přínosy.

Určeno:
Pracovníkům konstrukce, vývoje, technické přípravy výroby, představitelům managementu pro jakost.

Cíl:
Seznámit účastníky s požadavky předpisů pro automobilový průmysl na používání statistických nástrojů zabezpečování jakosti. Účastníci se naučí identifikovat možná rizika při plánování výrobků a procesů a naučí se používat metodiku FMEA.

Osnova:

  1. Výhody preventivních metod při zlepšování
  2. Podmínky pro aplikaci FMEA
  3. Vlastní postup FMEA
  4. Příklady a varianty používání metodiky
  5. Časté chyby při používání metody
  6. Praktický nácvik FMEA nového produktu
  7. Praktický nácvik FMEA nového procesu
  8. Shrnutí, diskuze, závěr

Pomůcky:  kalkulačka

Rozsah:  1 den

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Zahájení: V 8:00 hod

Ukázka - řešení workshopů:

fmea.jpg

Termín: 12.5.2020,
Cena bez DPH: 4100,00, cena s DPH: 4961,00 Kč

Termín: 14.9.2020,
Cena bez DPH: 4100,00, cena s DPH: 4961,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.