KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků - harmonizovaná dle AIAG a VDAÚčel:
Seznámit účastníky  s novou formou zpracování preventivního nástroje při plánování kvality - FMEA podle příručky AIAG a VDA. Pochopit vždy v sedmi krocích způsob aplikace a základy FMEA návrhu produktu, FMEA procesu, doplňkovou FMEA monitorování a odezvy systému.

Určeno:
Pracovníkům plánování kvality, manažerům kvality, specialistům při zlepšovacích aktivitách, těm, kteří budou stávající FMEA dle jiných předpisů transformovat na požadavky příručky AIAG a VDA.

Cíl:
 Pochopit sedmikrokový přístup aplikace FMEA, pochopit základy FMEA návrhu produktu, FMEA procesu, doplňkové FMEA monitorování a odezvy systému, uvědomit sirozdíl proti předcházejícím metodikám, vědět, jak transformovat stávající FMEA analýzy ve firmě

Osnova:

  1. Použití FMEA v prevenci vad 
  2. Společná příručka FMEA vydaná AIAG a VDA
  3. Druhy FMEA
  4. Základ - vztah příčiny a následku 
  5. Sedmikrokový přístup 
  6. FMEA návrhu produktu
  7. FMEA n procesu
  8. Doplňková FMEA monitorování a odezvy sysstému
  9. Praktická aplikace - workshopy: Vztah příciny a následku, M-Ishikawům diagram, Vlastní specifické příklady významu-dopadu, Jedna FMEA návrhu produktul/FMEA procesu dle specifických požadavků nebo potřeb účastníků
  10. Shrnutí, diskuze, závěr

Pomůcky:  kalkulačka

Rozsah:  1 den

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Zahájení: V 8:00 hod

 

 

Termín: 2.2.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 7.4.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 2.6.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.