KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Analýza rizik strojního zařízeníUrčeno:
Pro konstruktéry strojírenských výrobků, kteří aplikují požadavky právních předpisů na strojní zařízení a zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (nízkého napětí)

Cíl:
Seznámit účastníky se základními principy preventivní analýzy rizik, normami pro tuto oblast a aplikovatelnými požadavky právních předpisů v oblasti strojních zařízení a elektrickým zařízení. Naučit účastníky analyzovat rizika jednoduchou metodou.

Osnova:

 1. Povinnosti výrobce ke strojnímu zařízení
 2. Povinnosti výrobce k elektrickým zařízením nízkého napětí
 3. Technická dokumentace
 4. Tvorba návodu k používání
 5. Identifikace nebezpečí a proces posuzování a vyhodnocování rizika
 6. Způsoby snižování rizika
 7. Nácvik analýzy rizika
 8. Diskuse

Probírané normy a základní právní požadavky:

 • 22/97 Sb., Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 • 176/2008 Sb., NV o technických požadavcích na strojní zařízení
 • 2014/35/EU, směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
 • ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
 • ČSN ISO 31000 Management rizik - Principy a směrnice
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh
 • 490/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh

Pomůcky:
ISO 12100, FMEA, formuláře, excelová aplikace

Použité metody:

 • Workshopy na případech
 • Práce s formuláři
 • Práce s artefakty (vzorové výrobky)
 • Ve skriptech ucelená ukázka vyplněných formulářů
 • Procvičení čtyř způsobů analýzy rizik
 • Aplikace na vlastní firmu
 • Seznámení s nejnovějšími právními požadavky a jinými požadavky

Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Zahájení: V 8:00 hod

Termín: 2.2.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 7.4.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.