KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

7 základních nástrojů zlepšování kvalityÚčel:
Představit organizacím nástroje, které mohou používat nejen pro zlepšování jakosti, ale také pro efektivnější řízení firem. Tyto nástroje organizacím umožní lépe vytypovat problémy, analyzovat jejich příčiny  a efektivněji implementovat opatření. Znalost těchto technik a metod je nezbytná pro účastníky projektů kontinuálního zlepšování procesů.

Určeno:
Všem pracovníkům (mistři, technologové, představitelé managementu pro jakost a další), kteří jsou zapojeni do neustálého zlepšování systému managementu jakosti.

Cíl:
Na praktických příkladech naučit účastníky používat jednoduché nástroje managementu kvality jako nástroje pro neustálé zlepšování systému managementu jakosti.

Osnova:

  1. Metodiky a nástroje pro zlepšování
  2. Vývojový diagram
  3. Záznamník dat
  4. Histogram
  5. Diagram příčin a následků - Ishikawův diagram
  6. Paretův diagram
  7. Korelační diagram
  8. Základní teorie regulačního diagramu
  9. Volba a použití nástrojů při analýze a zlepšování

Pomůcky:  kalkulačka

Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Zahájení: V 8:00 hod

Termín: 25.11.2020,
Cena bez DPH: 4100,00, cena s DPH: 4961,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.