KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

7 nových nástrojů zlepšování kvalityÚčel:
Seznámit se sedmi novými nástroji - analytickými nástroji k vytipování a řešení problémů.

Určeno:
Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří hledají nové efektivnější metody pro zpracování informací a jejich analýzu, pro plánování a zlepšování jakosti.

Cíl:
Objasnit účastníkům možnosti použití sedmi nových nástrojů a na praktických příkladech se účastníci naučí tyto nástroje používat.

Osnova:

  1. Rozvinuté metodiky a nástroje pro řešení problémů
  2. Afinitní diagram (diagram afinity)
  3. Diagram vzájemných vztahů (relační diagram)
  4. Systematický (stromový) diagram
  5. Maticový diagram
  6. Analýza údajů v matici
  7. Diagram PDPC
  8. Síťový diagram
  9. Použití nástrojů pro řešení problémů

Použité metody:
Prezentace, výklad, skupinová cvičení, workshopy, diskuse  

Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno elektronické osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Zahájení: V 8:00 hod

Termín: 4.2.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 9.4.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.