KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Základní kurz metrologieÚčel:
Po absolvování kurzu by měli být účastníci schopni orientovat se v požadavcích kladené na organizace zabezpečující měření, které vyplývají ze zákona o metrologii, norem ISO 9001, VDA 5 a AIAG MSA.

Určeno:
Kurz je určen pracovníkům výrobních podniků, kteří v rámci zavádění systému jakosti byli pověřeni zajišťováním metrologického pořádku ve firmě.

Cíl:
Poskytnout pracovníkům, kteří jsou v organizaci pověřeni řízením metrologie, teoretické znalosti a praktické zkušenosti k implementaci požadavků normy ISO 9001 v oblasti metrologie.  

Osnova: 

  1. Úvod do metrologie (základní pojmy a definice, principy a metody měření)
  2. Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů a související vyhlášky (povinnost organizací, návaznost a kategorizace měřidel)
  3.  Zabezpečování metrologie v systému managementu jakosti (požadavky normy, aplikace ČSN EN ISO 10012 - Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřící vybavení 
  4. Oběh kontrolního měřícího a monitorovacího zařízení  (výběr měřidel, verifikace a validace výběru měřidel, evidence a označování měřidel, nákup a skladování měřidel, zásady používání měřidel)
  5. Audit metrologie (stav měřidel, správnost měření, odpovědnost uživatelů, dodavatelé)
  6. Chyby měření (základní druhy systematických a náhodných chyb)
  7. Nejistoty měření (způsob určování nejistoty typu A a B, jejich aplikace při kalibracích a běžném kvantitativním měření a zkoušení, prohlášení o shodě se specifikací)
  8. Diskuse, závěr

Rozsah: 2 dny

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Zahájení:  v 8 hodin

Reference:
"Přínosné odpovědi na případné dotazy", "Naučil jsem se podrobnosti o práci v metrologii", "Lektor vysvětlil vše k čemu jsme měli dotazy", "Byl jsem spokojen s názorností příkladů a pozitivním přístupem"

Termín: říjen 2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 Kč

Termín: 15.-16.4.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.