KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Vstupní kontrolorÚčel:
Seznámit pracovníky, kteří nemají zkušenosti se vstupní kontrolou, s požadavky na kvalitu a základním pohledem na řešení neshod, s kterými se v rámci prověřování materiálu, služeb (kooperací) ve firmě můžou sekat. Naučit je připravit se na vstupní kontrolu, kontrolovat a rozhodovat se v případě zjištění neshod. Dopomoci k tomu, aby si uvědomili vztah vstupní kontroly a dopady jejího nedostatečního provedení na další procesy, výkonnost firmy a plnění požadavků zákazníků.

Určeno:
Pro pracovníky, budou zařazeni na pozici vstupního kontrolora (přejímače, zásobovače s výkonem této činnosti) a nemají zatím znalosti a zkušenosti v metodikách vstupní kontroly a neznamejí teoretické základy kvalita řízení nákupu.

Vhodné pro pracovníky, kteří postoupí z pozice mistra či operátora na pozici vstupního kontrolora, kteří postoupí z pozice kontrolora na pozici vstupního kontrolora, kteří budou v rámci výkonu činnosti nákupčího či zásobovače zajišťovat také přejímky, vstupní kontrolu materiálu či služeb od dodavatelpů.

Cíl:

 • uvědomit si požadavky firmy na dodávky materiálu, kooperací a procesů od dodavatelů a kooperantů
 • uvědomit si význam vstupní kontroly
 • uvědomit si různé formy přejímacích plánů a kontrolní dokumentace
 • umět řešit a koordinovat nápravy a nápravná opatření u dodavatele, kooperanta
 • umět odlišit nápravy a nápravná opatření
 • umět správně reagovat na zjištění neshody při vstupní kontrole nebof přejímce
 • získat základy použití měřící techniky
 • umět poznat u dodavatele, kooperanta rizikové stavy a nedostatečnost v kvalitě dodávek, chyby jeho systému a rizika pro vlatní firmu
 • vědět, jak se chovat při návštěvě, přejímce, kontrole u dodavatele, kooperanta

Osnova:

 1. Podstata vstupní kontroly-ověření shody s našimi a zákazníkovými požadavky
 2. Kvalita, systém kvality
 3. Význam kvality dodávek
 4. Přístup k dodavatelům a kooperantům
 5. Jak kontrolovat
 6. Kritéria vstupní kontroly - kontrolní technologie, přejímací plány
 7. Jak měřit-základy provozní metrologie
 8. Neshody a reakce opatřeními
 9. Jak se připravit a jak realizovat přejímku u dodavatele
 10. Tři ne u dodavatele
 11. Kompetence vstupního kontrolora
 12. Diskuse, závěr

Workshopy: Požadavky na dodávku, Tvorba kontrolní dokumentace, Náprava vs. Nápravné opatření, Příprava k provedení přejímky, Řešení neshody, Měření, Rizika nákupu

Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Zahájení: v 8 hodin

Termín: 9.9.2020,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.