KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Technik kvalityÚčel:
Zlepšit efektivnost zabezpečení kvality produkce na úrovni nižšího managementu. Poskytnout technickým pracovníkům znalosti pro zlepšení řídících činností a zvýšit jejich povědomí o požadavcích systému managementu kvality včetně souvisejících základních legislativních požadavků.

Osnova:

  1. Role technika při zajištení kvality produkce (cyklus PDCA, požadavky ISO 9001:2015, APQP, FMEA, PPAP) - Kvalita a Smyčka kvality, role technika při plánování kvality, podíl na tvorbě kontrolní technologie, zásady zajištění kvality - 3x ne, opatření - rozdíl mezi nápravou, nápravných opatřením, preventivním opatřením, význam cyklu PDCA
  2. Rizika produktu a procesu - produkty v regulované oblasti, analýza rizik, jak pojímat rizika v realizačním procesu, poka-yoke a baka-yoke, rizika procesů-na vstupu a na výstupu, jak řídit kvalitu, způsoby reakce na rizika
  3. Metrologické minimum - návaznost měřidel, kalibrace, ověřování, řešení mimořádných situací - mimokalibrační stavy, atd.
  4. Rozvoj interpersonálních dovedností technika kvality (základy komunikace, týmová práce) - sdělování informací - zadávání úkolů, naslouchání - získávání zpětné vazby, uplatňování osobního vlivu, týmové role, týmové práce v různých fázích vývoje týmu
  5. Základy statistiky (způsobilost procesu SPC) - histogram, regulace, regulační diagramy, způsobilost procesu cpk atd.
  6. Nástroje pro řešení problémů a zlepšování (7 základních nástrojů, 8D report, 5*Proč, 5W, A6 report atd.) - význam dat pro analýzu procesu, sběr dat - checklist, Paterova analýza, ishikawa, korelační analýza, vývojový diagram, 5x proč, 6 otázek, jiné nástroje, PDCA diagram, relační diagram, jak řadit analytické metody při řešení problémů - deník kvality, zapojení do zlepšovacíh aktivit

Rozsah: 4 dny, 2 bloky po 2 dnech

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: 12.-13.4. a 27.-28.4.2021,
Cena bez DPH: 15200,00, cena s DPH: 18392,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.