KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015Vzhledem k tomu, že již byla vydána norma ISO 9001:2015, která mění nejen řadu aktivit, požadavků a pojmů v oblasti systému managementu kvality, ale i zásadně jiným způsobem pohlíží na řízení tohoto systému, upravili jsme pro Vás oblíbené školení představitele.

V této agregované podobě se dozvíte nejen zásadní požadavky stávající normy, ale do školení jsou zařazena i hlavní témata, která budou ti, kteří QMS spravují, řešit. Budete tak moci srovnat nové a stávající požadavky a navíc se již nyní připravit na aplikaci novinek.

Školení je určeno jak stávajícím představitelům vedení, tak nově nastupujícím, kteří tuto pozici přebírají. Jak je u školení naší společnosti zvykem, den je doplněn celou řadou aktivních cvičení, které Vám pomohou při práci ve vaší firmě. Navíc získáte užitečnou sadu nástrojů v příloze učebních skript.

Osnova školení:

 1. Základní změny v požadavcích na systém managementu
 2. Role vedení při koordinaci systému managemenu
 3. Zvažování rizik v systému managementu
 4. Plánování systému managementu-od požadavků zainteresovaných stran, politiky, k cílům a změnám
 5. Řízení dokumentovaných informací
 6. Koordinace systému managementu během roku
 7. Přezkoumání systému managementu  
 8. Činnosti při transformaci systému managementu na požadavky ISO 9001:2015
 9. Činnost při udržování a zlepšování výkonnosti systém managementu
 10. Diskuse, závěr

Cvičení:

 • WS Rizika procesu
 • WS Kontext organizace
 • WS Opatření
 • WS Závěry z přezkoumání
 • WS Plánování změn  

Forma ukončení: po absolvování bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání: Přerov

Rozsah: 1 den

 

Termín: 25.3.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.