KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Školení mistrů-zaměřeno na praxiÚčel: podpořit rozvoj vedoucích pracovníků ve výrobě. Zlepšit práci mistrů ve výrobě - zabezpečit stabilitu výkonu (kvalitu a dodržování termínů). Připravit "půdu" pro zvyšování výkonnosti . Zajisit co nejrychlejší aplikaci získaných dovedností z tréninku do praxe.

Obsah je orientován na řešení odborných témat, přičemž relenvantní měkké dovednosti jsou průběžně probírány pouze v tom rozsahu, aby aplikace nástroje / techniky byla efektivní.

Určeno: mistrům a vedoucím ve výrobě, tým lídrůům a předákům ve výrobě. Všem, kteří se na roli mistra připravují.

Cíl:

 • vytvořit ucelený náhled na organizaci pracoviště ve smyslu "zásad správného hospodaření" a vizuálního řízení
 • zlepšit plánování včetně práce s riziky a kontrolními plány
 • zefektivnit zadávání úkoů a snížit výskyt lidských chyb
 • naučit se používat vhodné nástroje pro řešení problémů
 • zlepšit chápání věcí v souvislostech a naučit se umět poučit a sdílet zkušenosti
 • naučit se používat relevantní způsoby řízení lidí (situační řízení)
 • zajistit co nejrychlejší aplikci získaných dovedností z tréninku do prace

Osnova:

 1. Úvod - jaká je a jaká by měla být role mistra ve výrobě (co se od něj očekává)
 2. Organizace práce a procovišť-Zásady správného hospodaření (5S)
 3. Plánování práce mistra (denní, týdenní, měsíční, produkty, zakázky) - priority (důležitost/naléhavost), co a jak komu zadat, práce se zdroji, rizika (uvědomění si, hodnocení, opatření)
 4. Řízení pracovních aktivit - zajištění, aby práce probíhala v řízených podmínkách. Správné zadávání úkolů, řízení podmínky, prevence lidských chyb. Základy vizuálního řízení, principy štíhlé výroby/údržby
 5. Kontrolní činnost mistsra - co, kdy, koho a jak kontlrolovat. Jak poskytovat zpětnou vazbu a sdílet informace o výkonu. One minute lesson - možnosti rychlé a efektivní předávání výrobních informací na úrovni operátor/mistr, vedoucí provozu
 6. Řešení problémů - Cyklus PDCA. Základní nástroje řešení problémů
 7. Hodnocení výkonu, poučení se a zlepšování výkonu - jak měřím výkonnost na svém pracovišti? Znám já a moji podřízení trendy a souvislosti? Druhy plýtvání a jejich eliminace. Jaké jsou příčiny snižování výkonů na jednotlivých pracovištích? Nástroje zlepšování kvality. One Point Lessons. Sdílení zkušeností.
 8. Vedení lidí - řízení podle zásad, jak vést různé lidi v různých situacích, nejčastější příčina problémů - komunikace, rozvoj disciplíny a standardů, rozvoj povědomí lidí (co je to abnormalita a co je OK), motivační nástroje mistra
 9. Presentace návrhů na zlepšení
 10. Vyhodnocení

v průběhu tréninkového programu mistr zpracuje individuální plán zlepšení, který bude obsahovat konkrétní aplikaci získaných dovedností do praxe na svém pracovišti. Plány zlepšení budou presentovány při ukončení výuky.

Rozsah: 4 dny

Místo konání: Přerov

Zahájení: v 8 hodin

Forma ukončení: Po absolvování bude vystaveno osvědčení o obsolvování kurzu.

Termín: 12.-13.4.,27.-28.4.2021,
Cena bez DPH: 15200,00, cena s DPH: 18392,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.