KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Provozní kontrolorÚčel:
Seznámit pracovníky, kteří zatím nemají zkušenosti s kontrolou produkce, s požadavky na kvalitu a základním pohledem na řešení neshod, s kterými se na provoze můžou setkat. Naučit je kontrolovat a rozhodovat se v přípradě zjištění neshod. Dopomoci tomu, aby si uvědomili vztah kontroly a dopady jejího nedostatečného provedení na výkonnost firmy a plnění požadavků zákazníka.

Není o normě a systému managementu kvality, byť obě doplňuje a využívá.

Určeno:
Pracovníky, kteří budou zařazeni na pozici kontrolora (provozní, dílenský, namátkový, mezioperační) a nemají zatím znalosti, dovednosti a zkušenosti v metodikách kontlroly a neznají teoretické základy kvalty.Vhodné pro opracovníky, kteří postoupí z pozice mistra či operátora na pozici kontrolora.

Cíl:

 • uvědomit si požadavky. zákazníka na vlastní produkty a služby firmy
 • umědomit si význam kontroly, náprav a nápravních opatření
 • umět odlišit nápravy a nápravná opatření
 • umět správně reagovat na zjištění neshody při kontrole
 • získatzáklady použití měřící techniky
 • umět poznat v provozu rizikové stavy a nedostatečnost v procesu, dokumentaci

Osnova:

 1. Podstata kontroly - ověření shody s požadavky
 2. Kvalita, systém kvality
 3. Jak kontrolovat
 4. Kritéria kontroly - kontrolní technologie
 5. Jak měřit - základy provozní metrologie
 6. Neshody a reakce opatřeními
 7. Tři ne v provozu
 8. Kompetence kontlrolora
 9. Závěrečný ověřovací test

Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání: Přerov

Zahájení: v 8 hodin

Termín: 10.9.2020,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.