KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Nová norma ISO 45001:2018Cíl:
Seznámit s obsahem normy ISO 45001 na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsobem jejího zavedení nebo nejvhodnější migrace systému z bývalého standardu OHSAS 18001. Školení je zaměřeno na důslednou integraci s jinými systémy ve firmě a na roli koordinátora-správce systému OHSMS (představitele)

Určeno: 
Stávajícím představitelům OHSAS 18001, těm, kteří budou zavádět ISo 45001 nebo koordinovat přechod z OHSAS 18001 na tuto normu.

Program: 

 • Historie vzniku ISO 45001
 • Časová osa, implementace vs. migrace
 • Hlavní změny vůči OHSAS 18001
 • Systémové požadavky ISO 45001
 • Výběr hlavních relevatntních právních předpisů z oblasti BOZP a PO
 • Řízení OHSMS-rozdělení činností mezi vedení - správce a zaměstnance
 • Integrace do systému managementu
 • Jak zajistit spoluúčast a konzultace
 • Povinné dokumentované informace
 • Možný postup migrace
 • Termínovník správce OHSMS
 • Poznatky z interních auditůa zavádění/migrace
 • diskuse, závěr

 Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Po absolvování bude účastníkům vystaveno a zasláno elektronické osvědčení o absolvování kurzu

Termín: 4.11.2020,
Cena bez DPH: 4100,00, cena s DPH: 4961,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.