KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

NORMA IS0 9001:2015 praktickyNOVÁ NORMA ISO 9001:2015

Implementace požadavků normy ISO 9001:2015 přináší nové příležitosti i úskalí. Z našich zkušeností vyplývá, že je nadmíru vhodné, aby organizace při transferu svého systému managementu kvality zohledňovala své i oborové charakteristiky (tzn. správně pochopila kontext organizace). Prostřednictvím praktických příkladů si můžete procvičit aplikci nových požadavků a podělit se s kolegy o jejich zkušenosti. 

Osnova školení:

 1. Filozofie změn norem systému managementu
 2. Nové pojmy dle ISO 9001:2015
 3. Klíčové změny – kontext, rozsah systému, příležitosti a rizika, plánování změn, role managementu, důraz na lidi
 4. Dokumentované informace - šance pro racionální předpisy
 5. Postup transformace
 6. Diskuse

Cvičení:

 • WS Diskuse nad normou
 • WS Kontext organizace
 • WS Změny v organizaci
 • WS Rizika a příležitosti
 • WS Procesy a produkty
 • WS Dokumentované informace nezbytné pro efektivnost QMS

Místo konání: Přerov

Časový harmonogram: 8:00 - 15:00 hod

Občerstvení: Zajištěno

Termín: na dota,
Cena bez DPH: 4100,00, cena s DPH: 4961,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.