KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Nástavbový kurz metrologieÚčel:
Po absolvováni kurzu by měli být účastníci schopni orientovat se v požadavcích kladené na organizace zabezpečující měření, které vyplývají ze zákona o metrologii, norem ISO 9001, VDA 5 a QS 9000 - MSA. Tento kurz navazuje na kurz Základní kurz metrologie.

Určeno:
Podnikovým metrologům, představitelům managementu jakosti, kontrolorům, technikům jakosti.

Cíl:
Poskytnout pracovníkům. kteří jsou v organizaci pověření řízením metrologie teoretické znalosti a praktické zkušenosti k implementaci požadavků normy ISO 9001 v oblasti metrologie.
Účastníci kurzu získají informace o potřebách vyjadřování, způsobu určování a možnostech použití nejistot měření a údajů o způsobilosti měřidel.

Osnova:

  1. Příčiny variability v systému měření
  2. Variabilita a způsobilost, možnosti vyjádření
  3. Nejistoty měření, legislativní souvislosti
  4. Způsob stanovení nejistot při měření a při kalibraci měřidel
  5. Způsob systémů měření
  6. Požadavky automobilového průmyslu a obecné požadavky norem
  7. Prokazování shody se specifikací při měření při zohlednění nejistotdy měření

Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání: Přerov

Zahájení: v 8:00 hod

Termín: říjen 2021,
Cena bez DPH: 4300,00, cena s DPH: 5203,00 Kč

Termín: 13.4.2021,
Cena bez DPH: 4300,00, cena s DPH: 5203,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.