KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Kontrolor kvalityÚčel:
Poskytnout pracovníkům, kteří se ve výrobě zabývají kontrolní činností, potřebné znalosti, které zefektivní jejich výkon v rámci kontrolních aktivit. Témata jsou sestavena tak, aby kontroloři lépe chápali požadavky zákazníků a požadavky související s aplikací systémů managementu kvality, včetně řešení problémů týkajících se kvality produkce.

Osnova:

  1. Kontrolní činnosti v kontextu systému managementu kvality - co je myšleno pod pojmen kvalita ve firmě účastníka, kvalita produktu jako výstup směrem k zákazníkovi, role kontroly ve smyčce kvality, tři ne v procesu a role kontrolora, charakteristika produktu - jak poznat, co potřebuje a vyžaduje zákazník
  2. Metrologické minimum - druhy měřidel, základy pro pochopení návaznosti, mimokalibrační stavy a jejich řešení, základy měření klasickým posuvným měřítkem, využití měření pro poznání způsobilosti procesu - histogram
  3. Kontrolní technologie a dokumentace - plány kontrol a řízení,  druhy kontrolních technologií, technické normy pro výrobky - kritéria (základní normy pro netolerované úchylky tvaru, polohy a rozměrů)
  4. Nástroje pro řešení problémů, poučení se a zlepšování - co je neshoda, význam hledání příčin, správná praxe při zjištění neshody, náprava a nápravné opatření (rozdíl mezi nimi), základní cyklus zlepšování (a řešení problémů) P-D-C-A, analytické nástroje (checklist, histogram, 5xproč, 6 otázek) , jak se vyvarovat opakování problémů návrhem správného opatření (princip 8D reportu s preventivním opatřením), cíle zlepšování

Metody výuky: výklad, workshopy a případové studie jsou logicky sestaveny podle zásad cyklu PDCA tak, aby si účastníci prakticky osvojili probíranou látku.

Rozsah: 2 dny

Forma ukončení:
Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Termín: 25.-26.1.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 Kč

Termín: 17.-18.3.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 Kč

Termín: 4.-5.5.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.