KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Interní auditor kvality ISO 9001:2015 - PraktickyÚčel:
Naučit interní auditory smysluplně a efektivně provádět interní audity. Ukázat nové a v praxi ověřené přístupy provádění interních auditů zaměření na "Auditování s přidanou hodnotou". Smyslem je, aby audit nejen konstatoval úroveň shody systému managementu kvality s požadavky, ale také, a to zejména, aby podpořil další rozvoj organizace.

To znamená, že auditovaná strana musí mít pocit, že auditor chápe požadavky na auditovanou oblast v souvislostech se zamýšlenými výsledky, a že výstupy z auditu jsou pro ni skutečně přínosné (eliminují možná rizika, ukazují na zdroje plýtvání, podporují motivaci lidí ke kvalitě, jsou inspirující pro další zlepšování výkonnosti).

Určeno:
Pracovníkům firem, kteří jsou nebo budou jmenováni do funkce interního auditora kvality

Cíl:

 • Objasnit důležitost tvorby a podpory kultury kvality
 • Na praktickém příkladu vysvětlit logiku struktury normy ISO 9001 a její požadavky
 • Procvičit procesní přístup a procesní auditování
 • Stručně vysvětlit procesy auditování podle návodu v normě ISO 19011
 • Naučit se používat vhodné pomůcky a nástroje pro efektivní přípravu auditu s důrazem na vizuální management (jednoduchost, celostní vidění, priority, atd.)
 • Naučit se provádět interní audit s přidanou hodnotou
 • Procvičit a naučit se psát relevantní a motivační výstupy z auditu

Osnova:

 1. Co je interní audit a jaká je jeho přidaná hodnota
 2. Účel a filosofie systému managementu kvality
 3. Procesní auditování
 4. Auditování v kontextu rizik
 5. Požadavky normy ISO 9001:2015
 6. Norma ISO 19011:2018-definice, principy, řízení auditů, fáze interního auditu, kompetence auditora
 7. Příprava interního auditu (praktický přístup a pomůcky)
 8. Průběh interního auditu
 9. Auditování-praktické zkušenosti a nástroje
 10. Jak vytvořit zprávu z auditu s přidanou hodnotou
 11. Test

Rozsah: 2 dny

Forma ukončení:
Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož absolvování bude účastníkům vystaveno elektronické osvědčení o absolvování kurzu.

Ukázka z řešení workshopů:

mapa auditora.jpg

Místo konání: Přerov

Zahájení: V 8:00 hod

Termín: 9.-10.2.2021,
Cena bez DPH: 7200,00, cena s DPH: 8712,00 Kč

Termín: 15.-16.3.2021,
Cena bez DPH: 7200,00, cena s DPH: 8712,00 Kč

Termín: 8.-9.4.2021,
Cena bez DPH: 7200,00, cena s DPH: 8712,00 Kč

Termín: 5.-6.5.2021,
Cena bez DPH: 7200,00, cena s DPH: 8712,00 Kč

Termín: 7.-8.6.2021,
Cena bez DPH: 7200,00, cena s DPH: 8712,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.