KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001Účel:
Účelem je získat způsobilost interních auditorů organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem ISO 9001 , ISO 14001: a ISO 19011  k vedení interních auditů systému jakosti a environmentu.

Určeno:
Interním auditorům integrovaných systémů managementu  - jakosti a environmentu a představitelům těchto managementů.

Cíl:
Poskytnout interním auditorům základní informace pro vedení interních auditů jakosti z pohledu poznatků o integrovaném systému managementu, základní přehled v oblasti požadavků právních předpisů. Po ukončení tohoto kurzu budou účastníci schopni prověřovat firemní integrovaný systém managementu:

 • uplatňováním poznatků o integrovaném systému managementu v malých a středních firmách na základě případových studií
 • zlepšením komunikace mezi týmem auditorů, ale i uvnitř celé organizace
 • na základě efektivní přípravy a používáním účelných taktik auditování
 • identifikovaním neshoy a odchylek od požadavků právních předpisů a požadavků jiných předpisů
 • při korektnějším rozhodování v mezních situacích,  vznikajících v průběhu auditů, kde má organizace zvyšující se nároky na integrovaný systém managementu 
 • rozvíjením osobního růstu auditora

Osnova:

 1. Účel interních auditů
 2. Normy pro integrovaný systém managementu
 3. Společné prvky norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015
 4. Další prvky systému managementu kvality ISO 9001
 5. Požadavky právních předpisů pro ochranu životního prostředí
 6. Dalaší prvky environmentálního systému managementu ISO 14001
 7. Programování a hodnocení interních auditů dle ISO 19011
 8. Fáze provádění interního auditu
 9. Náměty pro efektivní auditování
 10. Požadavky na vlastnosti auditora
 11. Diskuse
 12. Závěrečný test

Rozsah: 2 dny

Forma ukončení:
Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož absolvování bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání: Přerov

Zahájení v  8 hodin

 

Termín: 15.-16.3.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 Kč

Termín: 6.-7.5.2021,
Cena bez DPH: 7900,00, cena s DPH: 9559,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.