KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Doškolení interních auditorů kvality ISO 9001:2015Účel:
Účelem je obnovit a udržovat způsobilost interních auditorů organizace ve smyslu požadavků mezinárodních norem ISO 9001:2015 a ISO 19011 k vedení interních auditů systémů kvality.

Určeno:
Stávajícím interním auditorům kvality, interním auditorům integrovaného systému managementu, představitelům managementu kvality.

Osnova:

  1. Změny v revizi normy na auditování ISO 19011:2011
  2. Integrita auditora (principy auditování, změny ve znalostech a dovednostech interních auditorů)
  3. Nové změny v normách systému managementu 
  4. Netradiční metody auditu (pozorování, bez interakce, na dálku)
  5. Auditování cílů auditu
  6. Jak získat z auditu přidanou hodnotu
  7. Auditování rizik (ČSN ISO 31000, ČSN ISO 22301, ČSN BS 25999-)
  8. Praktické návody k přípravě a provedení auditu (grafická příprava, aktivity auditu, auditování v kontextu, slabá místa auditování)
  9. Diskuse
  10. Krátký ověřovací test

Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož absolvování bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu.

Ukázka z řešení workshopu:

auditorskyproblem.jpg

Místo konání: Přerov 

Zahájení: V 8:00 hod

Termín: 18.11.2019,
Cena bez DPH: 4000,00, cena s DPH: 4840,00 Kč

Termín: 27.1.2020,
Cena bez DPH: 4100,00, cena s DPH: 4961,00 Kč

Termín: 10.3.2020,
Cena bez DPH: 4100,00, cena s DPH: 4961,00 Kč

Termín: 20.4.2020,
Cena bez DPH: 4100,00, cena s DPH: 4961,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2017. Všechna práva vyhrazena.