KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Doškolení interních auditorů kvality ISO 9001:2015Účel:
Rozvinout dovednosti interních auditorů s cílem provádět interní audity smysluplně efektivně. Inspirovat auditory moderními trendy v oblasti auditování a ukázat jim nové a v praxi ověření přístupy provádění interních auditů, zaměřené na "Auditování s přidanou hodnotou" (aplikace modelů GROW a RADAR).

Smyslem je, aby audit nejen konstatoval úroveň shody systému managementu kvality s požadavky, ale také, a to zejména, aby podpořil další rozvoj organizace. To znamená, že auditovaná strana musí mít pocit, že auditor více chápe požadavky na auditovanou oblast v souvislostech se zamýšlenými výsledky a že výstupy z auditu jsou pro aditované společnosti skutečně přínosné (eliminují možná rizika, ukazují na zdroje plýtvání, podporují motivaci lidí ke kvalitě, jsou inspirující pro další zlepšování výkonnosti). 

Určeno:
Stávajícím interním auditorům kvality a pracovníkům, kteří řídí proces interních auditorů v organizacích

Cíl:

 • objasnit důležitost tvorby a rozvoje kultury kvality pro podporu auditování
 • ukázat možnosti a směry dalšího rozvoje kvalifikace auditorů
 • procvičit procesní auditování ve vztahu k přístupu:výsledky/přístupy (Model GROW a RADAR aplikované do procesu auditu)
 • naučit se používat vhodné pomůcky a nástroje pro efektivní přípravu auditu s důrazem na vizuální management (jednoduchost, celostní vidění, priority, adt.)
 • naučit se provádět intení audit s přidanou hodnotou: přístup "Učit se vidět"
 • rozvinout komunikační dovednosti pro zvládání obtížných situací
 • procvičit a naučit se psát relevalentní a motivační výstupy z auditu tak, aby auditovaný jasně pochopil problém a měl motivaci k akci

Osnova:

 1. Účel interního auditu-přidaná hodnota auditu
 2. Účel a filosofie norem systému managementu, kultura kvality -prostředí pro úspěšné auditování
 3. Rozvoj kvalifikace auditora
 4. Zkušenosti z auditování požadavků normy ISO 9001:2015: a) Výsledky versus poučení se (Model GROW,RADAR), b) Procesní přístup versus tunelové vidění, c) Auditování rizik, d) Auditování kontextu a/nebo auditování v souvislostech?, e) Auditování vedení a závazku
 5. Rozvoj komunikačních dovedností auditora
 6. Efektivní způsob podávání zpětné vazby/zprávy z auditu (zpráva s přidanou hodnotou)

Rozsah: 1 den

Forma ukončení:
Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož absolvování bude účastníkům vystaveno elektronické osvědčení o absolvování kurzu.

Ukázka z řešení workshopu:

auditorskyproblem.jpg

Místo konání: Přerov 

Zahájení: V 8:00 hod

Termín: 27.1.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 18.3.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 7.4.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 4.5.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 9.6.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.