KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Audit procesu a produktuÚčel:
Ukázat organizacím nové přístupy k auditování. Podpořit rozvoj systémů managementu prostřednictvím hodnocení kvalitativní způsobilosti procesů a hodnocením znaků jakosti výrobků.

Určeno:
Interním auditorům, představitelům managementu jakosti a všem pracovníkům, kteří, potřebují získat praktické dovednosti v hodnocení kvality produktů a způsobilosti procesů.

Cíl:
Účastníci budou schopni zvládnout vedení interních či externích procesních a/nebo výrobkových auditů. Podnik procesními audity zajistí soulad s normou ISO 9001:2008 (procesní řízení), VDA 6.3 (2010), VDA 6.5 a pozitivně motivuje pracovníky ke změnám podnikové kultury.

Osnova:

  1. Zvláštnosti auditování procesu a produktu
  2. Základy procesního řízení
  3. Příprava, provedení a hodnocení auditu procesu
  4. Příklady z praxe a řešení případových studií
  5. Odlišení auditu produktu od jiných auditů
  6. Cíle a kritéria auditu produktu
  7. Příprava, provedení a hodnocení auditu produktu
  8. Příklady z praxe a řešení případových studií 

Rozsah:  1 den

Forma ukončení:
Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož absolvování bude účastníkům vystaveno osvědčení o absolvování kurzu

Místo konání: Přerov

Zahájení: V 8:00 hod

Termín: 3.2.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 17.3.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 Kč

Termín: 18.5.2021,
Cena bez DPH: 4200,00, cena s DPH: 5082,00 KčObjednávka:

Termín:


1. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

2. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

3. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

4. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:

5. osoba:

Jméno:
Funkce:
Datum narození:KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.