KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Vyhlášená školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově. Školení probíhá v malém počtu do 8 účastníků, aby byl dostatečný prostor pro diskusi a zodpovězení dotazů.

Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme dle požadavků zákazníků.

Vyhlášená školení je možno realizovat i jako firemní přímo u klientů. Kontaktujte nás s požadavkem na vzdelavani@kcm.cz7 nových nástrojů zlepšování kvality

23.10.2020

7 základních nástrojů zlepšování kvality

23.10.2020

Analýza rizik strojního zařízení

5.10.2020 | 04.11.2020

APQP, PPAP - plánování kvality produktu a schvalování dílů pro automobilní průmysl

22.10.2020 | 18.11.2020

Audit procesu a produktu

5.11.2020

Doškolení interních auditorů kvality ISO 9001:2015 - audit s přidanou hodnotou

7.10.2020 | 5.11.2020 | 4.12.2020

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků - harmonizovaná dle AIAG a VDA

19.10.2020 | 19.11.2020

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

20.-21.10.2020

Interní auditor kvality ISO 9001:2015 - Prakticky

Inovovaný kurz, který vznikl při diskusi nad otázkou: "Jak zvýšit přínos interních auditů?"

15.-16.10.2020 | 12.-13.11.2020 | 2.-3.12.2020

Jak implementovat lean management systém

22.-23.10.2020

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

5.-6.10.2020 | 18.-19.11.2020

Kontrolor kvality

15.-16.10.2020 | 10.-11.11.2020

Kreativní netradiční nástroje řešení problémů (5x proč, A3 report, PDCA..)

22.-23.10.2020

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

19.-20.10.2020

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště

27.10.2020

Moderní metody řízení

19.-20.10.2020

MSA-Analýza systému měření

21.10.2020

Nástavbový kurz metrologie

4.11.2020

Nástroje procesního řízení

5.-6.10.2020 | 12.-13.11.2020

Nástroje řešení problémů

22.-23.10.2020

Nástroje štíhlé výroby

5.-6.10.2020 | 10.-11.11.2020

Nová norma ISO 45001:2018

Novinka-pro představitele BOZP

4.11.2020

Role motivace lidí pro úspěšnou implementaci lean managementu

18.-19.11.2020

Řešení problémů pomocí metody 8D

2.-3.11.2020

SPC - statistická regulace procesu

03.11.2020

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

7.10.2020

Strategické řízení

8.-9.10.2020 | 18.-19.11.2020

Školení mistrů-zaměřeno na praxi

Nový kurz zaměřený na praktickou výuku vedoucích pracovníků ve výrobě

2.-3.11. a 18.-19.11.2020

Technik kvality

2.-3.11. a 18.-19.11.2020

TPM - totálně produktivní údržba

5.11.2020

Základní kurz metrologie

5.-6.11.2020

Základní požadavky normy IATF 16949:2016

7.10.2020 | 6.11.2020

Základní statistické metody

21.10.2020

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

26.-27.11.2020
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.