KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Vyhlášená školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově.

Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme.

Kompletní seznam vyhlášených kurzů

Vyhlášená školení realizujeme i jako firemní školení.7 nových nástrojů zlepšování kvality

22.11.2016

7 základních nástrojů zlepšování kvality

18.10.2016

Analýza rizik strojního zařízení

2.11.2016

APQP - Moderní plánování kvality výrobku a schvalování dílů pro automobilní průmysl

6.10.2016 | 22.11.2016

Audit procesu a produktu

11.10.2016

Balanced scorecard

28.-29.11.2016

Balanced Scorecard a procesní řízení

10.-11.10.2016

Doškolení interních auditorů kvality NA NOVOU NORMU ISO 9001:2015

13.10.2016 | 11.11.2016

Efektivní péče o zákazníka I - Přezkoumání a návrh systému

24.10.2016

Efektivní péče o zákazníka II - Rozvoj postojů a interpersonálních dovedností

25.10.2016

Efektivní péče o zákazníka III - Profesionální zvládání jednání v obtížných situací

26.10.2016

Efektivní vedení porad

2.12.2016

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků

12.10.2016

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

19.-20.9.2016

Interní auditor ISO/TS 16949

5.-7.12.2016

Interní auditor kvality ISO 9001:2015

12.-13.10.2016 | 10.-11.11.2016

Jak implementovat lean management systém

9.11.2016

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

26.-27.9.2016

Jak vytvořit kulturu pro lean management systém

10.1.2017

Jak zavádět a vést v podniku systém neustálého zlepšování - KAIZEN

4.-5.10.2016

Jak zlepšit komunikaci ve firmě

1.12.2016

Komunikace a rozvoj komunikačních dovedností

5.-6.1.2017

Kvalita pro mistry

10.-11.10.2016

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

11.-12.1.2017

Management změn

17.-18.10.2016

Mapování toku hodnot ve výrobě

3.10.2016

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště

7.11.2016

Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka

17.-18.10.2016

Moderní metody řízení

8.-9.11.2016

MSA-Analýza systému měření

2.11.2016

Nástavbový kurz metrologie

25.11.2016

Nástroje procesního řízení

20-21.10.2016

Nástroje řešení problémů (5x proč, A3 report, PDCA..)

11.-12.10.2016

Nástroje štíhlé výroby

18.-19.10.2016

Návrh prvků systému Kanban

12.1.2017

PPAP

6.10.2016 | 22.11.2016

Praktický manažer kvality

14.-16.11.2016

Projektový management

14.-15.11.2016

QFD - Analýza požadavků zákazníků

25.11.2016

REVIZE NORMY IS0 9001:2015 prakticky

14.10.2016 | 7.11.2016

Řešení konfliktů

9.1.2017

Řešení problémů pomocí metody 8D

29.-30.11.2016

SPC - statistická regulace procesu

15.11.2016

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

aktualizovaný představitel managementu pro kvalitu

8.11.2016

Strategické řízení

20.-21.10.2016

Time management

24.11.2016

TPM - totálně produktivní údržba

1.11.2016

Týmová práce

3.-4.11.2016

Vedení lidí (leadership)

12.1.2017

Základní kurz metrologie

10.-11.11.2016

Základní statistické metody

23.11.2016

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

4-5.10.2016
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2016. Všechna práva vyhrazena.