KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Vyhlášená školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově.

Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme.

Kompletní seznam vyhlášených kurzů

Vyhlášená školení realizujeme i jako firemní školení.7 nových nástrojů zlepšování kvality

12.9.2016

7 základních nástrojů zlepšování kvality

5.9.2016

Analýza rizik strojního zařízení

6.9.2016 | 10.11.2016

APQP - Moderní plánování kvality výrobku a schvalování dílů pro automobilní průmysl

12.9.2016

Audit procesu a produktu

8.6.2016 | 14.9.2016

Balanced Scorecard a procesní řízení

10.-11.10.2016

Doškolení interních auditorů kvality NA NOVOU NORMU ISO 9001:2015

16.6.2016 | 7.9.2016 | 13.10.2016 | 23.11.2016

Efektivní péče o zákazníka I - Přezkoumání a návrh systému

24.10.2016

Efektivní péče o zákazníka II - Rozvoj postojů a interpersonálních dovedností

25.10.2016

Efektivní péče o zákazníka III - Profesionální zvládání jednání v obtížných situací

26.10.2016

Efektivní vedení porad

19.10.2016

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků

30.5. 2016 | 20.9.2016

Hodnocení pracovníků a vedení hodnotícího pohovoru

20.-21.6.2016

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

13. -14. 6. 2016

Interní auditor ISO/TS 16949

27.-29.6.2016

Interní auditor kvality ISO 9001:2015

15.-16.6.2016 | 22.-23.9.2016 | 20.-21.10.2016

ISO TS 16949

5.9.2016

Jak implementovat lean management systém

21.9.2016

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

19.-20.9.2016

Jak vytvořit kulturu pro lean management systém

5.9.2016

Jak zavádět a vést v podniku systém neustálého zlepšování - KAIZEN

4.-5.10.2016

Jak zlepšit komunikaci ve firmě

27.5.2016

Komunikace a rozvoj komunikačních dovedností

4.-5.10.2016

Kreativní netradiční nástroje řešení problémů (5x proč, A3 report, PDCA..)

20.-21.6.2016 | 11.-12.10.2016

Kvalita pro mistry

5.-6.9.2016

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

20.-21.6.2016

Management změn

15.-16.9.2016

Mapování toku hodnot ve výrobě

6.9.2016

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště

7.9.2016 | 1.11.2016

Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka

13.-14.10.2016

Moderní metody řízení

16.-17.6.2016 | 1.-2.11.2016

Motivace lidí

6.-7.10.2016

MSA-Analýza systému měření

13.6.2016 | 8.9.2016

Nástavbový kurz metrologie

25.11.2016

Nástroje procesního řízení

1.-2.9.2016

Nástroje štíhlé výroby

19.-20.9.2016

Návrh prvků systému Kanban


Návrh prvků systému Kanban

1.9.2016

NOVÁ NORMA IS0 9001:2015

22.6.2016 | 15.9.2016 | 9.11.2016

PPAP

12.9.2016

Praktický manažer kvality

4-6.10.2016

Projektový management

7.-8.9.2016

QFD - Analýza požadavků zákazníků

13.9.2016

Role kreativity a inovací ve vývoji nových produktů

6.10.2016

Role motivace lidí pro úspěšnou implementaci lean managementu

16.-17.6.2016

Řešení problémů pomocí metody 8D

22.-23.9.2016

SPC - statistická regulace procesu

6.10.2016

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

aktualizovaný představitel managementu pro kvalitu

13.9.2016

Strategické řízení

14.-15.6.2016

Systém jakosti u dodavatelů automobilového průmyslu

1.-2.9.2016

Time management

14.09.2016

TPM - totálně produktivní údržba

29.6.2016 | 11.10.2016

Týmová práce

1.-2.11.2016

Vedení lidí (leadership)

15.6.2016

Vyjednávání, zvládnutí krizových situací

8.9.2016

Základní kurz metrologie

10.-11.11.2016

Základní statistické metody

21.9.2016

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

12.-13.9.2016

Zvládání stresu

15.9.2016
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: kcm@kcm.cz
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena.