KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Vyhlášená školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově.

Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme.

Kompletní seznam vyhlášených kurzů

Vyhlášená školení realizujeme i jako firemní školení.7 nových nástrojů zlepšování kvality

12.9.2016 | 22.11.2016

7 základních nástrojů zlepšování kvality

5.9.2016 | 15.11.2016

Analýza rizik strojního zařízení

6.9.2016 | 2.11.2016

APQP - Moderní plánování kvality výrobku a schvalování dílů pro automobilní průmysl

12.9.2016 | 6.10.2016 | 22.11.2016

Audit procesu a produktu

14.9.2016 | 10.11.2016

Balanced scorecard

10.-11.10.2016

Balanced Scorecard a procesní řízení

10.-11.10.2016

Doškolení interních auditorů kvality NA NOVOU NORMU ISO 9001:2015

7.9.2016 | 13.10.2016 | 24.11.2016

Efektivní péče o zákazníka I - Přezkoumání a návrh systému

24.10.2016

Efektivní péče o zákazníka II - Rozvoj postojů a interpersonálních dovedností

25.10.2016

Efektivní péče o zákazníka III - Profesionální zvládání jednání v obtížných situací

26.10.2016

Efektivní vedení porad

19.10.2016

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků

10.10.2016 | 08.11.2016

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

19.-20.9.2016

Interní auditor ISO/TS 16949

5.-7.12.2016

Interní auditor kvality ISO 9001:2015

22.-23.9.2016 | 19.-20.10.2016 | 10.-11.11.2016

ISO TS 16949

2.11.2016

Jak implementovat lean management systém

21.9.2016

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

26.-27.9.2016

Jak vytvořit kulturu pro lean management systém

5.9.2016

Jak zavádět a vést v podniku systém neustálého zlepšování - KAIZEN

4.-5.10.2016

Jak zlepšit komunikaci ve firmě

8.11.2016

Komunikace a rozvoj komunikačních dovedností

4.-5.10.2016

Kvalita pro mistry

10.-11.10.2016

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

17.-18.10.2016

Management změn

15.-16.9.2016 | 17.-18.10.2016

Mapování toku hodnot ve výrobě

6.9.2016

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště

7.9.2016 | 7.11.2016

Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka

11.-12.10.2016

Moderní metody řízení

19.-20.9.2016 | 7.-8.11.2016

Motivace lidí

6.-7.10.2016

MSA-Analýza systému měření

2.11.2016

Nástavbový kurz metrologie

25.11.2016

Nástroje procesního řízení

13.-14.9.2016

Nástroje řešení problémů (5x proč, A3 report, PDCA..)

11.-12.10.2016

Nástroje štíhlé výroby

19.-20.9.2016 | 18.-19.10.2016

Návrh prvků systému Kanban

17.10.2016

PPAP

12.9.2016 | 6.10.2016

Praktický manažer kvality

14.-16.11.2016

Projektový management

29.-30.9.2016

QFD - Analýza požadavků zákazníků

13.9.2016

REVIZE NORMY IS0 9001:2015

15.9.2016 | 14.10.2016

Role kreativity a inovací ve vývoji nových produktů

6.10.2016

Role motivace lidí pro úspěšnou implementaci lean managementu

29.-30.9.2016

Řešení konfliktů

26.10.2016

Řešení problémů pomocí metody 8D

22.-23.9.2016

SPC - statistická regulace procesu

15.11.2016

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

aktualizovaný představitel managementu pro kvalitu

13.9.2016

Strategické řízení

29.-30.9.2016

Systém jakosti u dodavatelů automobilového průmyslu

5.-6.10.2016

Time management

14.09.2016

TPM - totálně produktivní údržba

11.10.2016

Týmová práce

9.-10.11.2016

Vedení lidí (leadership)

21.10.2016

Vyjednávání, zvládnutí krizových situací

8.11.2016

Základní kurz metrologie

10.-11.11.2016

Základní statistické metody

23.11.2016

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

3.-4.10.2016

Zvládání stresu

7.10.2016
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: kcm@kcm.cz
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena.