KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Vyhlášená školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově. Školení probíhá v malém počtu do 5  účastníků, aby byl dostatečný prostor pro diskusi a zodpovězení dotazů. Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme dle požadavků zákazníků. Pokud Vám termín nevyhovuje, kontaktujte nás.

Vyhlášená školení je možno realizovat i jako firemní přímo u klientů nebo některá i formou on-line přes Microsoft Teams.  Kontaktujte nás s požadavkem na vzdelavani@kcm.cz7 nových nástrojů zlepšování kvality

25.11.2020

7 základních nástrojů zlepšování kvality

25.11.2020

Analýza rizik strojního zařízení

24.11.2020

APQP, PPAP - plánování kvality produktu a schvalování dílů pro automobilní průmysl-možnost i on-line školení

24.11.2020

Audit procesu a produktu

6.11.2020

Doškolení interních auditorů kvality ISO 9001:2015 - audit s přidanou hodnotou - možnost volby i on-line

18.11.2020 | 4.12.2020

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků - harmonizovaná dle AIAG a VDA

5.11.2020

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

18.-19.11.2020

Interní auditor kvality ISO 9001:2015 - Prakticky

Inovovaný kurz, který vznikl při diskusi nad otázkou: "Jak zvýšit přínos interních auditů?"

12.-13.11.2020 online | 9.-10.12.2020

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

26.-27.11.2020

Kontrolor kvality

10.-11.11.2020

Kreativní netradiční nástroje řešení problémů

10.-11.12.2020

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

10.-11.12.2020

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště ONLINE ŠKOLENÍ

27.10.2020

Moderní metody řízení

10.-11.12.2020

MSA-Analýza systému měření

25.11.2020

Nástroje procesního řízení

18.-19.11.2020

Nástroje řešení problémů

3.-4.12.2020

Nástroje štíhlé výroby

1.-2.12.2020

Nová norma ISO 45001:2018

Novinka-pro představitele BOZP

20.11.2020

Role motivace lidí pro úspěšnou implementaci lean managementu

18.-19.11.2020

Řešení problémů pomocí metody 8D

4.-5.11.2020

SPC - statistická regulace procesu

18.11.2020

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

25.11.2020

Strategické řízení

10.-11.12.2020

TPM - totálně produktivní údržba

20.11.2020

Základní požadavky normy IATF 16949:2016

6.11.2020

Základní statistické metody

26.11.2020

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

26.-27.11.2020
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.