KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Vyhlášená školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově.

Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme.

Kompletní seznam vyhlášených kurzů

Vyhlášená školení realizujeme i jako firemní školení.7 nových nástrojů zlepšování kvality

22.11.2016

7 základních nástrojů zlepšování kvality

8.2.2017

Analýza rizik strojního zařízení

5.12.2016

APQP - Moderní plánování kvality výrobku a schvalování dílů pro automobilní průmysl

19.1.2017

Audit procesu a produktu

22.11.2016 | 18.1.2017

Balanced scorecard

11.-12.1.2017

Doškolení interních auditorů kvality ISO 9001:2015

20.10.2016 | 11.11.2016 | 26.1.2017

Efektivní péče o zákazníka I - Přezkoumání a návrh systému

24.10.2016

Efektivní péče o zákazníka II - Rozvoj postojů a interpersonálních dovedností

25.10.2016

Efektivní péče o zákazníka III - Profesionální zvládání jednání v obtížných situací

26.10.2016

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků

25.1.2017

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

19.-20.1.2017

Interní auditor ISO/TS 16949

5.-7.12.2016

Interní auditor kvality ISO 9001:2015

10.-11.11.2016 | 25.-26.1.2017

Jak implementovat lean management systém

5.12.2016

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

19.-20.1.2017

Jak vytvořit kulturu pro lean management systém

10.1.2017

Komunikace a rozvoj komunikačních dovedností

5.-6.1.2017

Kvalita pro mistry

18.-19.1.2017

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

11.-12.1.2017

Management změn

14.-15.3.2017

Mapování toku hodnot ve výrobě

17.1.2017

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště

7.11.2016 | 20.1.2017

Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka

16.-17.1.2017

Moderní metody řízení

22.-23.3.2017

MSA-Analýza systému měření

2.11.2016

Nástavbový kurz metrologie

25.11.2016

Nástroje procesního řízení

24.-25.11.2016

Nástroje řešení problémů (5x proč, A3 report, PDCA..)

25.-26.1.2017

Nástroje štíhlé výroby

29.-30.11.2016

Návrh prvků systému Kanban

12.1.2017

PPAP

19.1.2017

Projektový management

15.-16.11.2016

REVIZE NORMY IS0 9001:2015 prakticky

7.11.2016

Řešení konfliktů

9.1.2017

Řešení problémů pomocí metody 8D

29.-30.11.2016

SPC - statistická regulace procesu

15.11.2016

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

aktualizovaný představitel managementu pro kvalitu

8.11.2016

Strategické řízení

8. - 9. 2. 2017

Time management

24.11.2016

Týmová práce

21-22.2.2017

Vedení lidí (leadership)

12.1.2017

Základní kurz metrologie

10.-11.11.2016

Základní statistické metody

23.11.2016

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

25.-26.1.2017
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2016. Všechna práva vyhrazena.