KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Služby po certifikaci (podpora, outsourcing)

 • Udržování systému managementu
 • Zjednodušování (integrace) dokumentace systému managementu
 • Externí správce systému managementu
 • Podpora zlepšování systému managementu (praktická aplikace nástrojů zlepšování)
 • Optimalizace systému managementu
 • Hodnocení vyspělosti systému managementu kvality
 • Provádění interních auditů systému managementu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • Zacvičení a rozvoj interních auditorů
 • Procesní audit VDA 6.3
 • Hodnocení výkonnosti podle Modelu Excelence EFQM
 • Hodnocení souladu s právními požadavky (EMS, BOZP)
 • Řízení registru právních požadavků

KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.