KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Školení

Námi realizovaná školení jsou zaměřená na maximální praktičnost. Při výuce jsou používány ukázky z praxe, řeší se workshopy, případové studie a cvičení, u komunikačních školení se využívají praktické nácviky modelových situací za použití kamery a následné zpětné vazby. Časový fond pro každé školení máme nastaven tak, abychom dosáhli minimálního poměru teorie a praxe 75% ku 25%. Lektorský tým tvoří specialisté na danou oblast, s dlouholetými praktickými zkušenostmi.

Portfolio školení postupně rozšiřujeme na základě podnětů účastníků kurzů a současně klademe důraz na zvyšování hodnoty našich služeb. Naší nabídku průběžně rozšiřujeme o nové produkty, videoprogramy, osobnostní testy, workshopy a případové studie.

Otevřená školení probíhají v příjemném prostředí našeho školícího střediska v Přerově. Učebny jsou vybaveny veškerou potřebnou technikou a zázemím. Učebny jsou Vám k dispozici v rámci možností i pro Vaše firemní školení. Podle vašich potřeb připravujeme a realizujeme také individuální vzdělávací programy „na míru“. Každý účastník školení obdrží osvědčení o účasti.

Vzdělávací aktivity KCM Consulting jsou zaměřeny na zvyšování výkonnosti organizací prostřednictvím lidí. Inovativní přístup a přidaná hodnota pro zákazníky KCM Consulting oblasti vzdělávání spočívá v propojení systémů managementu, nástrojů managementu, nástrojů zlepšování a rozvoje měkkých dovedností lidí s koncepce lean.

Obr.do vzdělávání.jpg 

Poptávkový formulářKCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.