KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Seznam školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově

Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme.

Školení realizujeme i jako firemní školení.7 nových nástrojů zlepšování kvality

13.2.2020

7 základních nástrojů zlepšování kvality

20.11.2019 | 6.2.2020

Analýza rizik strojního zařízení

18.11.2019 | 13.2.2020

APQP, PPAP - plánování kvality produktu a schvalování dílů pro automobilní průmysl

19.11.2019 | 31.1.2020

Audit procesu a produktu

5.2.2020

Balanced scorecard

na dotaz

Balanced Scorecard a procesní řízení

na dotaz

Doškolení interních auditorů ISO 45001:2018

pro stávající auditordy BOZP 18001

na dotaz

Doškolení interních auditorů kvality ISO 9001:2015

18.11.2019 | 27.1.2020 | 10.3.2020 | 20.4.2020

Efektivní péče o zákazníka I - Přezkoumání a návrh systému

na dotaz

Efektivní péče o zákazníka II - Rozvoj postojů a interpersonálních dovedností

na dotaz

Efektivní péče o zákazníka III - Profesionální zvládání jednání v obtížných situací

na dotaz

Efektivní vedení porad

na dotaz

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků

27.11.2019 | 30.1.2020

Hodnocení pracovníků a vedení hodnotícího pohovoru

na dotaz

Interní auditor EMS

na dotaz

Interní auditor IATF 16949:2016

duben 2020

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

29.-30.1.2020 | 9.-10.3.2020 | 11.-12.5.2020

Interní auditor kvality ISO 9001:2015

18.-19.11.2019 | 27.-28.1.2020 | 10.-11.3.2020 | 20.-21.4.2020

Jak implementovat lean management systém

15.11.2019 | 3.2.2020 | 22.4.2020

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

21.-22.1.2020 | 14.-15.4.2020

Jak vytvořit kulturu pro lean management systém

na dotaz

Jak využívat Lean management v podnikové údržbě

nad dotaz

Jak využívat Lean management ve službách, v administrativních a obchodních procesech

na dotaz

Jak zahájit Lean management ve výrobních procesech

na dotaz

Jak zavádět a vést v podniku systém neustálého zlepšování - KAIZEN

na dotaz

Jak zlepšit komunikaci ve firmě

na dotaz

Kontrolor kvality

27.-28.1.2020 | 20-21.4.2020

Kreativní netradiční nástroje řešení problémů (5x proč, A3 report, PDCA..)

4.-5.12.2019

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

27.-28.11.2019.2019 | 23.-24.3.2020

Management změn

9.-10.12.2019 | 26.-27.3.2020

Manažer kvality

na dotaz

Mapování toku hodnot ve výrobě

na dotaz

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště

15.11.2019 | 3.2.2020 | 23.4.2020

Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka

na dotaz

Model excelence EFQM a metody sebehodnocení

10.-11.3.2020

Moderní metody řízení

26.3.-27.3.2020

MSA-Analýza systému měření

25.3.2020

Nástavbový kurz metrologie

15.11.2019 | 11.5.2020

Nástroje procesního řízení

27.-28.11.2019 | 4.-5.2.2020 | 22.-23.4.2020

Nástroje řešení problémů

23.-24.1.2020 | 23.-24.3.2020

Nástroje štíhlé výroby

3.-4.12.2019 | 27.-28.1.2020 | 24.-25.3.2020

Návrh prvků systému Kanban

na dotaz

NORMA IS0 9001:2015 prakticky

4.2.2020 | 16.3.2020

Nová norma ISO 45001:2018

Novinka-pro představitele BOZP

28.11.2019 | 29.1.2020 | 19.3.2020

Projektový management

9.-10.12.2019 | 26.-27.3.2020

Role kreativity a inovací ve vývoji nových produktů

na dotaz

Role motivace lidí pro úspěšnou implementaci lean managementu

na dotaz

Rozvoj odborných znalostí (základy čtení výkresů, základní postupy obrábění)

dle zájmu

Řešení problémů pomocí metody 8D

19.-20.11.2019 | 23.-24.2020 | 17.-18.3.2020 | 19.-20.5.2020

SPC - statistická regulace procesu

11.3.2020

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

3.12.2019 | 11.2.2020

Strategické řízení

10.-11.2.2020

Systém managementu kvality pohledem ekonomů

dle zájmu

Technik kvality

11.-12.2. a 9.-10.3.2020

Time management

na dotaz

TPM - totálně produktivní údržba

27.11.2019 | 6.2.2020 | 24.4.2020

Týmová práce

NA DOTAZ

Vedení řešitelských týmů při řešení problémů v podniku

na dotaz

Základní kameny a principy lean managementu pro operátory

na dotaz

Základní kurz metrologie

duben 2020

Základní požadavky normy IATF 16949:2016

3.12.2019

Základní statistické metody

22.4.2020

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

3.-4.12.2019
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2017. Všechna práva vyhrazena.