KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Seznam školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově

Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme.

Školení realizujeme i jako firemní školení.7 nových nástrojů zlepšování kvality

10.9.2020 | 23.10.2020

7 základních nástrojů zlepšování kvality

9.9.2020 | 22.10.2020

Analýza rizik strojního zařízení

25.9.2020 | 04.11.2020

APQP, PPAP - plánování kvality produktu a schvalování dílů pro automobilní průmysl

16.9.2020 | 22.10.2020

Audit procesu a produktu

17.9.2020 | 23.10.2020

Balanced scorecard

na dotaz

Balanced Scorecard a procesní řízení

na dotaz

Doškolení interních auditorů ISO 45001:2018

pro stávající auditordy BOZP 18001

na dotaz

Doškolení interních auditorů kvality ISO 9001:2015 - audit s přidanou hodnotou

25.8.2020 | 23.9.2020 | 7.10.2020 | 5.11.2020 | 4.12.2020

Efektivní péče o zákazníka I - Přezkoumání a návrh systému

na dotaz

Efektivní péče o zákazníka II - Rozvoj postojů a interpersonálních dovedností

na dotaz

Efektivní péče o zákazníka III - Profesionální zvládání jednání v obtížných situací

na dotaz

Efektivní vedení porad

na dotaz

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků - harmonizovaná dle AIAG a VDA

14.9.2020 | 19.10.2020

Hodnocení pracovníků a vedení hodnotícího pohovoru

na dotaz

Interní auditor EMS

na dotaz

Interní auditor IATF 16949:2016

duben 2020

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

26.-27.8.2020 | 21.-22.9.2020 | 20.-21.10.2020

Interní auditor kvality ISO 9001:2015 - Prakticky

Inovovaný kurz, který vznikl při diskusi nad otázkou: "Jak zvýšit přínos interních auditů?"

26.-27.8.2020 | 16.-17.9.2020 | 15.-16.10.2020 | 12.-13.11.2020 | 2.-3.12.2020

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

5.-6.10.2020

Jak vytvořit kulturu pro lean management systém

na dotaz

Jak využívat Lean management v podnikové údržbě

nad dotaz

Jak využívat Lean management ve službách, v administrativních a obchodních procesech

na dotaz

Jak zahájit Lean management ve výrobních procesech

na dotaz

Jak zavádět a vést v podniku systém neustálého zlepšování - KAIZEN

na dotaz

Jak zlepšit komunikaci ve firmě

na dotaz

Kontrolor kvality

15.-16.10.2020

Kreativní netradiční nástroje řešení problémů (5x proč, A3 report, PDCA..)

24.-25.9.2020 | 10.-11.10.2020

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

16.-17.9.2020 | 19.-20.10.2020

Manažer kvality

na dotaz

Mapování toku hodnot ve výrobě

na dotaz

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště

8.9.2020 | 20.10.2020

Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka

na dotaz

Model excelence EFQM a metody sebehodnocení

na dotaz

Moderní metody řízení

7.-8.9.2020 | 19.-20.10.2020

MSA-Analýza systému měření

15.9.2020 | 7.10.2020

Nástavbový kurz metrologie

4.11.2020

Nástroje procesního řízení

5.-6.10.2020 | 12.-13.11.2020

Nástroje řešení problémů

24.-25.9.2020

Nástroje štíhlé výroby

5.-6.10.2020 | 10.-11.10.2020

Návrh prvků systému Kanban

na dotaz

NORMA IS0 9001:2015 prakticky

na dota

Nová norma ISO 45001:2018

Novinka-pro představitele BOZP

4.11.2020

Role kreativity a inovací ve vývoji nových produktů

na dotaz

Rozvoj odborných znalostí (základy čtení výkresů, základní postupy obrábění)

dle zájmu

Řešení problémů pomocí metody 8D

26.-27.8.2020 | 21.-22.9.2020 | 20.-21.10.2020

SPC - statistická regulace procesu

23.09.2020 | 03.11.2020

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

16.9.2020

Strategické řízení

8.-9.10.2020

Systém managementu kvality pohledem ekonomů

dle zájmu

Školení mistrů-zaměřeno na praxi

Nový kurz zaměřený na praktickou výuku vedoucích pracovníků ve výrobě

24.-25.9. a 20.-21.10.2020

Technik kvality

24.-25.9. a 20.-21.10.2020

Time management

na dotaz

TPM - totálně produktivní údržba

14.9.2020 | 5.11.2020

Týmová práce

NA DOTAZ

Vedení řešitelských týmů při řešení problémů v podniku

na dotaz

Základní kameny a principy lean managementu pro operátory

na dotaz

Základní kurz metrologie

5.-6.11.2020

Základní požadavky normy IATF 16949:2016

19.10.2020

Základní statistické metody

21.10.2020

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

26.-27.11.2020
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.