KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Seznam školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově

Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme.

Školení realizujeme i jako firemní školení.7 nových nástrojů zlepšování kvality

21.04.2020 | 10.6.2020 | 10.9.2020

7 základních nástrojů zlepšování kvality

20.04.2020 | 9.6.2020 | 9.9.2020

Analýza rizik strojního zařízení

22.4.2020 | 2.6.2020 | 29.9.2020

APQP, PPAP - plánování kvality produktu a schvalování dílů pro automobilní průmysl

19.3.2020 | 13.5.2020 | 16.9.2020

Audit procesu a produktu

23.4.2020 | 3.6.2020 | 15.9.2020

Balanced scorecard

na dotaz

Balanced Scorecard a procesní řízení

na dotaz

Doškolení interních auditorů ISO 45001:2018

pro stávající auditordy BOZP 18001

na dotaz

Doškolení interních auditorů kvality ISO 9001:2015 - audit s přidanou hodnotou

10.3.2020 | 16.4.2020 | 11.5.2020 | 2.6.2020 | 17.9.2020

Efektivní péče o zákazníka I - Přezkoumání a návrh systému

na dotaz

Efektivní péče o zákazníka II - Rozvoj postojů a interpersonálních dovedností

na dotaz

Efektivní péče o zákazníka III - Profesionální zvládání jednání v obtížných situací

na dotaz

Efektivní vedení porad

na dotaz

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků

19.3.2020 | 12.5.2020 | 14.9.2020

Hodnocení pracovníků a vedení hodnotícího pohovoru

na dotaz

Interní auditor EMS

na dotaz

Interní auditor IATF 16949:2016

duben 2020

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

10.-11.3.2020 | 11.-12.5.2020 | 17.-18.9.2020

Interní auditor kvality ISO 9001:2015 - Prakticky

Inovovaný kurz, který vznikl při diskusi nad otázkou: "Jak zvýšit přínos interních auditů?"

18.-19.3.2020 | 20.-21.4.2020 | 18.-19.5.2020 | 8.-9.6.2020 | 17.-18.9.2020

Jak implementovat lean management systém

22.4.2020 | 29.5.2020 | 1.10.2020

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

14.-15.4.2020 | 9.-10.6.2020 | 7.-8.10.2020

Jak vytvořit kulturu pro lean management systém

na dotaz

Jak využívat Lean management v podnikové údržbě

nad dotaz

Jak využívat Lean management ve službách, v administrativních a obchodních procesech

na dotaz

Jak zahájit Lean management ve výrobních procesech

na dotaz

Jak zavádět a vést v podniku systém neustálého zlepšování - KAIZEN

na dotaz

Jak zlepšit komunikaci ve firmě

na dotaz

Kontrolor kvality

24.-25.3.2020 | 26.-27.5.2020 | 15.-16.10.2020

Kreativní netradiční nástroje řešení problémů (5x proč, A3 report, PDCA..)

16.-17.4.2020 | 27.-28.5.2020 | 29.-30.9.2020

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

26.-27.3.2020 | 13.-14.5.2020 | 29.-30.9.2020

Management změn

2.-3.4.2020 | 22.-23.10.2020

Manažer kvality

na dotaz

Mapování toku hodnot ve výrobě

na dotaz

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště

14.4.2020 | 25.5.2020 | 16.9.2020

Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka

na dotaz

Model excelence EFQM a metody sebehodnocení

16.-17.4.2020

Moderní metody řízení

26.-27.3.2020

MSA-Analýza systému měření

25.3.2020 | 23.9.2020

Nástavbový kurz metrologie

17.4.2020 | 6.11.2020

Nástroje procesního řízení

22.-23.4.2020 | 27.-28.5.2020 | 5.-6.10.2020

Nástroje řešení problémů

16.-17.4.2020 | 27.-28.5.2020 | 24.-25.9.2020

Nástroje štíhlé výroby

24.-25.3.2020 | 20.-21.5.2020 | 5.-6.10.2020

Návrh prvků systému Kanban

na dotaz

NORMA IS0 9001:2015 prakticky

20.3.2020

Nová norma ISO 45001:2018

Novinka-pro představitele BOZP

19.3.2020 | 18.5.2020

Projektový management

2.-3.4.2020 | 21.-22.9.2020

Provozní kontrolor

Nový kurz pro nabytí znalostí a dovedností provozního kontrolora pod mottem "kontroluji, aby neshody neprošly"

20.4.2020 | 2.6.2020 | 9.9.2020

Role kreativity a inovací ve vývoji nových produktů

na dotaz

Role motivace lidí pro úspěšnou implementaci lean managementu

2.-3.4.2020

Rozvoj odborných znalostí (základy čtení výkresů, základní postupy obrábění)

dle zájmu

Řešení problémů pomocí metody 8D

17.-18.3.2020 | 18.-19.5.2020 | 21.-22.9.2020

SPC - statistická regulace procesu

11.3.2020 | 12.5.2020 | 7.10.2020

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

28.4.2020 | 16.9.2020

Strategické řízení

6.-7.4.2020 | 24.-25.9.2020

Systém managementu kvality pohledem ekonomů

dle zájmu

Školení mistrů-zaměřeno na praxi

Nový kurz zaměřený na praktickou výuku vedoucích pracovníků ve výrobě

14.-15.4., 27.-28.4.2020 | 11.-12.5.,26.-27.5.2020 | 7.-8.9.,24.-25.9.2020

Technik kvality

14.-15.4. a 27.-28.4.2020 | 24.-25.9. a 15.-16.10.2020

Time management

na dotaz

TPM - totálně produktivní údržba

23.4.2020 | 2.6.2020 | 23.9.2020

Týmová práce

NA DOTAZ

Vedení řešitelských týmů při řešení problémů v podniku

na dotaz

Vstupní kontrolor

Nový kurz pro nabytí znalostí a dovedností vstupního kontrolora pod motetem"neshody k nám nepustíme"

21.4.2020 | 3.6.2020 | 10.9.2020

Základní kameny a principy lean managementu pro operátory

na dotaz

Základní kurz metrologie

26.-27.3.2020 | 22.-23.10.2020

Základní požadavky normy IATF 16949:2016

28.4.2020

Základní statistické metody

22.4.2020 | 21.10.2020

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

17.-18.3.2020 | 21.-22.9.2020
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.