KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Seznam školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově

Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme.

Školení realizujeme i jako firemní školení.7 nových nástrojů zlepšování kvality

15.11.2019

7 základních nástrojů zlepšování kvality

12.11.2019

Analýza rizik strojního zařízení

4.11.2019

APQP, PPAP - plánování kvality produktu a schvalování dílů pro automobilní průmysl

04.11.2019

Audit procesu a produktu

12.11.2019

Balanced scorecard

na dotaz

Balanced Scorecard a procesní řízení

na dotaz

Doškolení interních auditorů EMS

na dotaz

Doškolení interních auditorů kvality ISO 9001:2015

17.9.2019 | 15.10.2019 | 18.11.2019

Efektivní péče o zákazníka I - Přezkoumání a návrh systému

na dotaz

Efektivní péče o zákazníka II - Rozvoj postojů a interpersonálních dovedností

na dotaz

Efektivní péče o zákazníka III - Profesionální zvládání jednání v obtížných situací

na dotaz

Efektivní vedení porad

na dotaz

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků

13.11.2019

Hodnocení pracovníků a vedení hodnotícího pohovoru

na dotaz

Interní auditor EMS

na dotaz

Interní auditor IATF 16949:2016

duben 2020

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

7.-8.11.2019

Interní auditor kvality ISO 9001:2015

17.-18.9.2019 | 15.-16.10.2019 | 18.-19.11.2019

Jak implementovat lean management systém

25.9.2019 | 15.11.2019

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

23.-24.9.2019 | 22.-23.10.2019

Jak vytvořit kulturu pro lean management systém

na dotaz

Jak využívat Lean management v podnikové údržbě

nad dotaz

Jak využívat Lean management ve službách, v administrativních a obchodních procesech

na dotaz

Jak zahájit Lean management ve výrobních procesech

na dotaz

Jak zavádět a vést v podniku systém neustálého zlepšování - KAIZEN

13.-14.11.2019

Jak zlepšit komunikaci ve firmě

na dotaz

Kontrolor kvality

15.-16.10.2019

Kreativní netradiční nástroje řešení problémů (5x proč, A3 report, PDCA..)

23.-24.9.2019 | 13.-14.11.2019

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

24.-25.10.2019

Management změn

27.-28.11.2019

Manažer kvality

na dotaz

Mapování toku hodnot ve výrobě

na dotaz

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště

9.10.2019 | 15.11.2019

Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka

na dotaz

Model excelence EFQM a metody sebehodnocení

10.-11.10.2019

Moderní metody řízení

7.-8.11.2019

MSA-Analýza systému měření

24.10.2019

Nástavbový kurz metrologie

15.11.2019

Nástroje procesního řízení

7.-8.10.2019 | 24.-25.10.2019

Nástroje řešení problémů

24.-25.10.2019

Nástroje štíhlé výroby

7.-8.10.2019

Návrh prvků systému Kanban

na dotaz

NORMA IS0 9001:2015 prakticky

9.10.2019

Projektový management

27.-28.11.2019

Role kreativity a inovací ve vývoji nových produktů

na dotaz

Role motivace lidí pro úspěšnou implementaci lean managementu

13.-14.11.2019

Rozvoj odborných znalostí (základy čtení výkresů, základní postupy obrábění)

dle zájmu

Řešení problémů pomocí metody 8D

23.-24.9.2019 | 19.-20.11.2019

SPC - statistická regulace procesu

17.10.2019

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

9.10.2019

Strategické řízení

7.-8.11.2019

Systém managementu kvality pohledem ekonomů

dle zájmu

Technik kvality

22.-23.10, 5.-6.11.2019

Time management

na dotaz

TPM - totálně produktivní údržba

9.10.2019 | 27.11.2019

Týmová práce

13.-14.11.2019

Vedení řešitelských týmů při řešení problémů v podniku

na dotaz

Základní kameny a principy lean managementu pro operátory

na dotaz

Základní kurz metrologie

31.10.-1.11.2019

Základní požadavky normy IATF 16949:2016

28.11.2019

Základní statistické metody

5.11.2019

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

3.-4.12.2019
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2017. Všechna práva vyhrazena.