KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Seznam školení

Vyhlášená/otevřená školení se konají v našem školícím středisku v Přerově

Termíny otevřených školení neustále aktualizujeme.

Školení realizujeme i jako firemní školení.7 nových nástrojů zlepšování kvality

10.6.2020 | 10.9.2020

7 základních nástrojů zlepšování kvality

9.6.2020 | 9.9.2020

Analýza rizik strojního zařízení

10.6.2020 | 29.9.2020

APQP, PPAP - plánování kvality produktu a schvalování dílů pro automobilní průmysl

8.6.2020 | 16.9.2020

Audit procesu a produktu

2.6.2020 | 17.9.2020

Balanced scorecard

na dotaz

Balanced Scorecard a procesní řízení

na dotaz

Doškolení interních auditorů ISO 45001:2018

pro stávající auditordy BOZP 18001

na dotaz

Doškolení interních auditorů kvality ISO 9001:2015 - audit s přidanou hodnotou

2.6.2020 | 7.7.2020 | 26.8.2020 | 23.9.2020 | 3.11.2020

Efektivní péče o zákazníka I - Přezkoumání a návrh systému

na dotaz

Efektivní péče o zákazníka II - Rozvoj postojů a interpersonálních dovedností

na dotaz

Efektivní péče o zákazníka III - Profesionální zvládání jednání v obtížných situací

na dotaz

Efektivní vedení porad

na dotaz

FMEA-Analýza možností vzniku vad a jejich následků - harmonizovaná dle AIAG a VDA

3.6.2020 | 7.7.2020 | 14.9.2020

Hodnocení pracovníků a vedení hodnotícího pohovoru

na dotaz

Interní auditor EMS

na dotaz

Interní auditor IATF 16949:2016

duben 2020

Interní auditor integrovaného systému ISO 9001 a 14001

15.-16.6.2020 | 17.-18.9.2020

Interní auditor kvality ISO 9001:2015 - Prakticky

Inovovaný kurz, který vznikl při diskusi nad otázkou: "Jak zvýšit přínos interních auditů?"

10.-11.6.2020 | 9.-10.7.2020 | 27.-28.8.2020 | 17.-18.9.2020 | 4.-5.11.2020

Jak rozvíjet neustálé zlepšování (PDCA, KAIZEN, 3MU)

2.-3.7.2020 | 7.-8.10.2020

Jak vytvořit kulturu pro lean management systém

na dotaz

Jak využívat Lean management v podnikové údržbě

nad dotaz

Jak využívat Lean management ve službách, v administrativních a obchodních procesech

na dotaz

Jak zahájit Lean management ve výrobních procesech

na dotaz

Jak zavádět a vést v podniku systém neustálého zlepšování - KAIZEN

na dotaz

Jak zlepšit komunikaci ve firmě

na dotaz

Kontrolor kvality

25.-26.6.2020 | 15.-16.10.2020

Kreativní netradiční nástroje řešení problémů (5x proč, A3 report, PDCA..)

22.-23.6.2020 | 29.-30.9.2020

Leadership - Efektivní styl vedení lidí

29.-30.9.2020

Manažer kvality

na dotaz

Mapování toku hodnot ve výrobě

na dotaz

Metoda 5S - dosažení štíhlého pracoviště

17.6.2020 | 16.9.2020

Metody a nástroje měření spokojenosti zákazníka

na dotaz

Model excelence EFQM a metody sebehodnocení

na dotaz

Moderní metody řízení

9.-10.7.2020 | 3.-4.9.2020

MSA-Analýza systému měření

11.6.2020 | 23.9.2020

Nástavbový kurz metrologie

6.11.2020

Nástroje procesního řízení

22.-23.6.2020 | 5.-6.10.2020

Nástroje řešení problémů

24.-25.9.2020

Nástroje štíhlé výroby

2.-3.7.2020 | 5.-6.10.2020

Návrh prvků systému Kanban

na dotaz

NORMA IS0 9001:2015 prakticky

na dota

Nová norma ISO 45001:2018

Novinka-pro představitele BOZP

24.6.2020 | 3.9.2020

Provozní kontrolor

Nový kurz pro nabytí znalostí a dovedností provozního kontrolora pod mottem "kontroluji, aby neshody neprošly"

10.9.2020

Role kreativity a inovací ve vývoji nových produktů

na dotaz

Rozvoj odborných znalostí (základy čtení výkresů, základní postupy obrábění)

dle zájmu

Řešení problémů pomocí metody 8D

15.-16.6.2020 | 21.-22.9.2020

SPC - statistická regulace procesu

17.6.2020 | 23.09.2020 | 11.11.2020

Správce systému managementu nové normy ISO 9001:2015

16.9.2020

Strategické řízení

24.-25.9.2020

Systém managementu kvality pohledem ekonomů

dle zájmu

Školení mistrů-zaměřeno na praxi

Nový kurz zaměřený na praktickou výuku vedoucích pracovníků ve výrobě

7.-8.9.,24.-25.9.2020

Technik kvality

24.-25.9. a 13.-14.10.2020

Time management

na dotaz

TPM - totálně produktivní údržba

24.6.2020 | 18.9.2020

Týmová práce

NA DOTAZ

Vedení řešitelských týmů při řešení problémů v podniku

na dotaz

Vstupní kontrolor

Nový kurz pro nabytí znalostí a dovedností vstupního kontrolora pod motetem"neshody k nám nepustíme"

10.9.2020

Základní kameny a principy lean managementu pro operátory

na dotaz

Základní kurz metrologie

22.-23.10.2020

Základní požadavky normy IATF 16949:2016

1.6.2020 | 2.9.2020

Základní statistické metody

25.6.2020 | 21.10.2020

Základy kvality a štíhlého myšlení pro střední management

9.-10.7.2020 | 21.-22.9.2020
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.