KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Poradenství

Všechny poradenské aktivity KCM Consulting jsou zaměřeny na systémovou podporu zvyšování výkonnosti. KCM Consulting je průkopník v propojování systémů managementu (QMS, EMS, OHSAS) s koncepcí lean. Tento nový přístup bourá zažité představy o účelnosti systému managementu, odstraňuje dvojkolejnost v řízení firmy(podnikatelského a rigidního administrativního řízení většinou podporovaného systémem managementu kvality), odstraňuje plýtvání, činí organizaci pružnější, umožňuje efektivněji reagovat na změny a má pozitivní vliv na zvyšování výkonnosti firmy.

Tento základní koncept „Lean management system“, je v podstatě velmi jednoduchý: je to přístup k podnikání (způsob myšlení), který se soustředí na přidávání hodnoty pro zákazníka a majitele, odstraňuje plýtvání z každé aktivity a snaží se o dosažení dokonalosti.

Tato racionální a praktická integrace vytváří „Lean management system“ a poskytne Vám tyto přínosy:

  • Odstranění plýtvání (odstranění zbytečných a složitých postupů - až o 70% méně dokumentace 
      než při tradičním přístupu)
  • Spokojenost a loajalitu zákazníků
  • Zvýšení výkonnosti lidí
  • Racionální procesy a transparentní procedury směřující ke snižování nákladů
  • Zlepšení obchodních výsledky
  • Efektivnější sdílení nejlepších praktik
  • Lean myšlení
  • Efektivní transformaci systému managementu

Systém managementu kvality

QMS (ISO 9001, ISO TS 16949) – lean přístup k implementaci a rozvoji QMS

PENTAGRAM KVALITY

„Jak transformovat systém managamentu kvality do štíhlé organizace“ – aneb "ISO 9001 NARUBY"

Systém environmentálního managementu

EMS (ISO 14001) – lean přístup k implementaci a rozvoji EMS

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(OHSAS 18001) - lean přístup k implementaci a rozvoji OHSAS

Integrovaný systém managementu

ISM (QMS + EMS, QMS + EMS + OHSAS) - lean přístup k implementaci a rozvoji IMS

Ostatní a oborové standardy

(HACCP, ISO 22000, ISO 13485, GMP, SVP)

Systém pro podnikatelskou výkonnost

BPS (Business Performance System) systémový přístup zaměřený na zvyšování výkonnosti firem

Sebehodnocení podle Modelu excelence EFQM

Procesní management

praktická aplikace nástrojů procesního managementu pro zvyšování výkonnosti firmy

Řízení lidských zdrojů

praktická aplikace moderních metod a nástrojů zaměřených na zvyšování výkonnosti lidí

Strategický management

praktická aplikace nástrojů strategického managementu, Balanced Scorecardu a managementu změn

Poptávkový formulářKCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2017. Všechna práva vyhrazena.