KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Poradenství

Zavádění systémů managementu:

  • ISO 9001 Systémy managementu kvality
  • ISO 14001 Systému environmentálního managementu
  • ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a aochrany zdraví při práci /dříve OHSAS 18001/
  • Integrované systémy managementu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
  • ISO 19443 Systémy managementu kvality - Specifické prožadavky na používání ISO 9001:2015 organizacemi v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie,které dodávají produkty a poskytují služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti
  • EN 9100 Systémy managementu kvality - Požadavky proorganizace v letectví, kosmonautice a obraně
  • IATF 16949 Systém managementu kvality v automobilovém průmyslu
  • ISO 13485 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality
  • ISO 22301 Ochrana společnosti Systémy managaementu kontinuity podnikání

Procesní řízení

Optimalizace systémů managementu (Lean Management System)

Poptávkový formulářKCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.