KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Obchodní podmínky

Přihlašování:
Přihlášky k účasti na školení přijímáme pouze písemně a jsou závazné.
Přihlásit se je možné prostřednictvím těchto webových stránek, faxem, e-mailem nebo jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme do 48 hodin na e-mail. Pokud se tak nestane, ověřte si přihlášku na tel. 581 701 777 nebo emailem na vzdelavani@kcm.cz .  Vyplněním a odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s poskytnutím údajů ke zpracování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Účastnický poplatek
Účastnický poplatek požadujeme uhradit až na základě pokynů k platbě, které Vám odejdou elektronicky, spolu s podrobnostmi o školení, do 10 dnů před konáním školení. 

Účastnický poplatek lze hradit jen bezhotovostně. 
Účastnický poplatek obsahuje vložné, studijní materiály, osvědčení a občerstvení.

Daňový doklad
Daňový doklad obdrží klient  elektronicky - emailem do 7 dnů po školení, na emailovou na adresu uvedenou v objednávce .

Stornování účasti
Stornování účasti na školení je možné pouze písemnou formou do 7 kalendářních dnů před zahájením školení ( příklad: zahájení školení 15. září, storno lze provést do 8. září včetně ). Na pozdější zrušení není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek, má však právo vyslat náhradníka.

Ubytování
Nejbližší ubytování je ve vzdálenosti 200 m od školícího střediska v Penzionu Labuť, kde si můžete zarezervovat ubytování.

Naše fakturační adresa je:
KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 26846756, DIČ: CZ26846756, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28251.

Autorská práva
U všech studijních materiálů patří autorská práva společnosti KCM Consulting s.r.o. Tyto materiály nesmějí být reprodukovány nebo předávány nikomu bez předešlého písemného souhlasu firmy KCM Consulting s.r.o.

Organizační změny
KCM Consulting s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora, školící místnosti, termínu nebo zrušení či přesunutí kurzu z vážných organizačních a provozních důvodů. O všech případných změnách budete neprodleně informováni telefonem nebo e-mailem.

Zahájení  a místo konání akce:
Zahájení jednodenních i vícedenních školení je vždy v 8.00 hod.,(mimo základního kurzu metrologie)  prezence od 7.40 hod. v místě konání akce, předpokládané ukončení cca v 15.00 hod.
Školení probíhají ve školícím středisku naší společnosti Malá Dlážka 21, Přerov.
V případě změny Vás budeme informovat v samostatném e-mailu.

Informace pro účastníky:
Informace ohledně organizace, místě konání a mapy příjezdu odchází přímo s potvrzením objednávky.KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.