KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

O firmě

Představení společnosti KCM Consulting

KCM Consulting s.r.o. je  vzdělávací a poradenská společnost.  Na českém trhu působí  již od  roku 1995, zpočátku jako fyzická osoba ing. Zdeněk Kobert-KCM,  k 1.1.2005 se transformovala na právnickou osobu KCM Consulting s.r.o.

Od svého vzniku se postupně zabývá poradenstvím v oblastech systémů managementu kvality, systémů environmentálního managementu, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci až po současnou implementaci systému pro podnikatelskou výkonnost (BPS - Business Performance System).

Na základě potřeb klientů začíná od roku 2005 více rozvíjet oblast vzdělávání, a to  pořádáním otevřených školení a firemních vzdělávacích programů na míru.

Pro vytvoření vhodných podmínek pro praktickou výuku se firma v roce 2006 přestěhovala do nových prostorů s vlastním školícím střediskem.

Své školící programy neustále rozšiřuje a inovuje dle požadavků zákazníků. Při výuce  se  zaměřuje na praktičnost, používání interaktivních tréninkových metod (worshopy, případové studie, videoukázky, videotréninky)  a výměnu zkušeností.

Poslání a záměry

KCM Consulting si stanovila nelehký cíl, neustále usilovat o změnu zažitých představ ve svém oboru a nabízet zákazníkům nové přístupy. Náš inovativní přístup garantuje zákazníkům poskytování  služeb s nejvyšší kvalitou a zvyšující se hodnotou.

Posláním a záměrem firmy je pomáhat zákazníkům dosahovat podnikatelské úspěšnosti prostřednictvím zvyšování výkonnosti podnikatelského systému.

výkonnost = úspěšnost

KCM Consulting se zaměřuje na naplňování základního smyslu podnikání: vydělávat prostřednictvím uspokojování potřeb zákazníků.

Klíč k úspěchu KCM Consulting spočívá v implementaci naší filosofie a metodologie a na základě racionální a praktické implementace systému pro podnikatelskou výkonnost - BPS. Služby naší firmy jsou postaveny na třech principech:  účelnost - praktičnost - jednoduchost.KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.