KCM Consulting s. r. o.

VZDĚLÁVACÍ
A PORADENSKÁ SPOLEČNOST výkonnost = úspěšnost

Nové školení: Vstupní kontrolor

 Vstupní kontrolor

Nový kurz pro nabytí znalostí a dovedností vstupního kontrolora.

Pod mottem „neshody k nám nepustíme“!

 

Nové školení vychází z konceptu „školení zaměřené na praxi“. Vzniklo reakcí na současnou situaci v organizacích, kdy pod vlivem nedostatku pracovníků se na pozice vstupních kontrolorů dostávají lidé s minimem zkušeností s aktivitami, které se obvykle provádí v rámci vstupní kontroly.

            Význam vstupní kontroly roste, včetně jejího vlivu na hospodářské výsledky firmy. Bohužel nezřídka se dnes stává, že organizace obrábí dodaný svařenec, který se jí na stroji rozpadne. Byl svařován ve firmě, která pod vlivem nedostatku pracovníků, úspor či jiných vlivů si najímá agenturní pracovníky, kteří mají „kvalifikaci svářeče“. O způsobených problémech není třeba více diskutovat, bohužel mají velký dopad na závazky firma a tudíž i na její ekonomiku. Jak tomuto předejít.

            Od pracovníků na vstupní kontrole se dnes očekává práce nejen v areálu její organizace, ale také ne zřídka musí vyjíždět ke svým dodavatelům. To klade větší nároky na jejich kvalifikaci, protože u dodavatele se nemají častokrát o co opřít, nikdo jim na místě neporadí, ba naopak se snaží skrývat.

Vstupní kontrolor musí perfektně znát požadavky firmy na dodávky materiálu, kooperací, včetně požadavků na způsobilost procesů u dodavatelů a kooperantů. Musí se umět orientovat v různých formách přejímacích plánů a kontrolní dokumentace. Musí se naučit efektivně řešit vzniklé neshody a musí umět poznat u dodavatele, kooperanta rizikové stavy a nedostatečnosti v kvalitě dodávek, chyby jeho systému a tím minimalizovat rizika pro vlastní firmu.

 

Více se dozvíte na našem praktickém školení:

·       Vstupní kontrolor

 

Ing. Zdeněk Kobert, MBA

Lead Auditor IRCA, No 01183603

 

 KCM Consulting s.r.o., Malá Dlážka 1644/21, 750 02 Přerov I - Město, e-mail: vzdelavani@kcm.cz, tel 581 701 777
Copyright KCM Consulting s.r.o. 2019. Všechna práva vyhrazena.